Esittely

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, jotka on kerätty osana Climate Farm Demo -projektin tiedon levitys- ja viestintätoimia.

Näiden tietojen käsittelystä vastaava taho on: Climate Farm Demo -hanke, jonka tukisopimusnumero on 101060212 ja joka on saanut rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelman tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Climate Farm Demo -hanke on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja kunnioittaa yksityisyyttäsi verkkosivustollaan osoitteessa www.climatefarmdemo.eu. Tämä yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä koskeva tietosuojakäytäntö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteisiin

Käyttäjänä, jolla ei ole rekisteröintitunnuksia, voit selata suurinta osaa tämän verkkosivuston toiminnoista antamatta mitään henkilötietoja. Tietyissä tapauksissa henkilötietojasi saatetaan kuitenkin tarvita, jotta pääset verkkosivuston verkkosisällön tietovarastoon eli verkkosivuston osaan, joka on tarkoitettu vain Climate Farm Demo -hankkeen jo rekisteröityneille jäsenille. Rekisteröinnin suorittavat tämän verkkosivuston ylläpitäjät Climate Farm Demo -hankkeen koordinaattoreiden suostumuksella.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten tämä verkkosivusto toimii tietojen kanssa, tai henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä vastaavaan rekisterinpitäjään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: climatefarmdemo[at]biosense.rs

Keräämiemme henkilötietojen tyyppi

Jotta verkkosivusto olisi täysin toimiva ja jotta hankkeen tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tallennamme tiettyjä käyttäjätietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Demotilojen rekisteröinti
 • Demotapahtumien rekisteröinti
 • Osaamisalueiden rekisteröinti (ratkaisut, työkalut, menetelmät jne.).
 • Käyttäjien rekisteröinti, joilla on ennalta määriteltyjä rooleja verkkosivustolla.
 • Hakemus demotapahtumaa varten

Joidenkin edellä mainittujen toimintojen suorittamiseksi voidaan kerätä kaikkia tai joitakin seuraavista henkilötiedoista:

 • Nimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Organisaation nimi
 • Maa
 • Kieli
 • postiosoite
 • Organisaation tyyppi
 • Sosiaalisen median tilin linkit
 • Puhelinnumero

Analytiikka

Verkkosivujen analyysityökalut ovat yrityspalveluja, joilla mitataan Climate Farm Demon verkkosivustojen tehokkuutta ja toimivuutta tarjoamalla verkkosivuston ylläpitäjille ja hankkeen konsortiolle tietoa siitä, miten loppukäyttäjät käyttävät hankkeen verkkosivustoa, kuinka usein ja kuinka kauan, millä sivuilla ja toiminnallisuuksilla käydään eniten jne.

Käyttäjien osallistumisesta kerätyt ja verkkosivuston ylläpitäjille ja hankekonsortiolle toimitetut tiedot ovat nimettömiä, mikä tarkoittaa, että käyttäjiä koskevia tietoja, kuten vierailun ajankohta, kesto, vierailtu sivu jne., ei yhdistetä käyttäjän nimiin, sukunimiin, sähköpostiosoitteisiin tai muihin henkilötietoihin.

IP-osoite ja laitetunnus

Kun käytät Climate Farm Demon verkkosivustoa, hankekonsortion edustajat saavat olennaisena teknisenä edellytyksenä verkkosivuston käyttämiseen käytetyn laitteen Internet-protokollaosoitteen (IP-osoite) tai laitetunnisteen.

Ilman näitä tietoja et pysty muodostamaan teknistä yhteyttä laitteesi ja verkkosivuston ylläpitäjien ylläpitämän palvelininfrastruktuurin välille etkä näin ollen pääse Climate Farm Demon verkkosivustolle.

Climate Farm Demo -hanke säilyttää näitä tietoja vain pyynnön täyttämiseen tarvittavan ajan eli selausistunnon ajan. Lisäksi IP-osoitteet ja laitetunnukset saatetaan tallentaa lokitiedostoihin vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi turvallisuus- tai muista syistä.

Evästeet ja kolmannet osapuolet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet sivustolla. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat sen verkkosivuston asettamia evästeitä, jolla vierailet. Vain kyseinen verkkosivusto voi lukea niitä. Lisäksi verkkosivusto saattaa mahdollisesti käyttää ulkoisia palveluita, jotka myös asettavat omia evästeitään eli niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä. Pysyvät evästeet ovat tietokoneellesi tallennettuja evästeitä, joita ei poisteta automaattisesti, kun lopetat selaimen käytön, toisin kuin istuntoevästeet, jotka poistetaan, kun lopetat selaimen käytön.

Evästeiden tarkoituksena on, että sivusto voi muistaa asetuksesi (kuten käyttäjätunnuksesi, kielesi jne.) tietyn ajanjakson ajan, jolloin sivuston käyttö on käyttäjälle helpompaa ja mukavampaa. Näin sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen, kun selaat sivustoa saman vierailun aikana. Evästeitä voidaan käyttää myös nimettömien tilastojen laatimiseen verkkosivuston selailukokemuksesta.

Climate Farm Demon verkkosivusto käyttää useimmiten ”ensimmäisen osapuolen evästeitä”. Nämä ovat Climate Farm Demo -hankkeen edustajien asettamia ja valvomia evästeitä, ei minkään ulkopuolisen organisaation.

Tietojen suojaaminen

Verkkosivuston ja verkkosisältörekisterin tietojen turvallisuuden varmistamiseksi kaikki tiedot säilytetään BioSense-instituutin omistamassa tietokeskuksessa. Kuten useimmissa muissakin, BioSensen datakeskuksessa on varavirtalähde sähkökatkosten varalta UPS:n (Uninterruptible Power Supply) ja aggregaattien tukemana, palontorjuntajärjestelmä ja suojattu fyysinen pääsy palvelintiloihin, joihin on pääsy vain BioSense Instituten valtuutetuilla työntekijöillä. Virtuaalinen pääsy tietokantaan ja palvelimiin on mahdollista vain SSH-asiakkaan (Secure Shell) verkkoviestintäprotokollan avulla, jonka avulla kaksi tietokonetta voi kommunikoida keskenään. Pääsy on mahdollista vain tietyistä verkko-osoitteista, ja tunnistautuminen tapahtuu SSH-avaimilla.

Verkkoselaimen ja verkkosivuston palvelimien välinen viestintä tapahtuu yksinomaan HTTPS-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol Secure) käyttäen Let’s Encrypt TLS (Transport Layer Security) -sertifikaatin avulla. TLS on todennus- ja turvallisuusprotokolla, joka on laajalti toteutettu selaimissa ja verkkopalvelimissa, ja Let’s Encrypt on ISRG:n (Internet Security Research Group) tarjoama ilmainen, avoin varmentaja.

Käyttäjien kirjautuminen Climate Farm Demo -sivuston Backoffice-sivustoon on mahdollista vain ennalta määritellyille käyttäjärooleille. Sivuston ylläpitäjät (BIOS) rekisteröivät luettelon henkilöistä, jotka täyttävät nämä roolit, ja heidän tunnistetietonsa jaetaan suojatusti. Rekisteröimättömien ja ei-toivottujen käyttäjien tai bottien pääsyn estämiseksi verkkosivustojen Backoffice-sivuille käytetään LLAR-järjestelmää (Limit Login Attempts Reloaded), joka estää rekisteröitymättömiä käyttäjiä yrittämästä useaan kertaan murtautua hankkeen hallintasivuille. Koska hakkerit ja roskapostittajat kohdistavat hyökkäyksensä enimmäkseen blogisivuille, käytämme Akismet Anti-Spam -lisäosaa niiden pysäyttämiseksi ennen kuin ne voivat ryhtyä mihinkään ei-toivottuun toimintaan.

Climate Farm Demo -hanke säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten ne on kerätty.

Muut tietojen vastaanottajat

Käyttäjän henkilötiedot voidaan välittää Climate Farm Demo -hankkeen sopimalle sopivalle palveluntarjoajalle, joka käsittelee tietoja yksinomaan Climate Farm Demo -hankkeen asettamiin tarkoituksiin ja Climate Farm Demo -hankkeen antamien ohjeiden mukaisesti noudattaen tiukasti tietosuojaa, tietoturvaa ja muita sovellettavia normeja koskevia oikeudellisia sääntöjä osapuolten välisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksia lukuun ottamatta Climate Farm Demo -hankkeet jakavat kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille vain silloin, kun laki niin vaatii.

Climate Farm Demo -hanke käsittelee käyttäjätietoja kokonaisuudessaan Euroopan talousalueen (ETA) alueella, eikä se näin ollen tarjoa mahdollisuutta tietojen kansainväliseen siirtoon.

Oikeutesi rekisteröitynä

Jos verkkosivusto on antanut ja kerännyt henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada pääsy Climate Farm Demon hallussa oleviin sinua koskeviin henkilötietoihin ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai tarvittaessa oikeus vastustaa käsittelyä tai oikeus tietojen siirrettävyyteen. Jos käsittely perustuu suostumukseesi tai nimenomaiseen suostumukseesi, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että tämä vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Henkilötietojesi käsittelyä koskevia pyyntöjä varten pyydämme sinua ottamaan yhteyttä vastuussa olevaan operatiiviseen rekisterinpitäjään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: climatefarmdemo [at] biosense.rs

Lisätietoja

Tämän tietosuoja- ja evästeselosteen ehtoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu verkkosivustolla.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain Climate Farm Demo -hankkeen verkkosivustoa. Jos päätät poistua tältä verkkosivustolta napsauttamalla tiettyjä linkkejä, jotka johtavat sinut joillekin muille verkkosivustoille, sinun on syytä lukea niiden tietosuojakäytännöt, koska niihin saattaa liittyä muita sääntöjä.

Vaikka Climate Farm Demo -hanke on vastuussa tämän verkkosivuston kokonaistuotannosta ja päivityksestä, se ei ole vastuussa tietyn artikkelin tai muun ladatun materiaalin sisällön tai siinä esitettyjen näkemysten oikeellisuudesta.