Uvod

Ova politika privatnosti se odnosi na sve lične podatke prikupljene u okviru aktivnosti širenja i komunikacija u okviru projekta Climate Farm Demo.

 

Subjekat odgovoran za obradu ovih podataka je: projekat Climate Farm Demo, pod grant Ugovorom sa brojem: 101060212, koji je dobio sredstva od Horizon Europe Research and Innovation Programa.

 

Projekat Climate Farm Demo je posvećen zaštiti Vaših ličnih podataka i poštuje Vašu privatnost na svakoj veb stranici domena www.climatefarmdemo.eu. Ova politika privatnosti o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka zasnovana je na principima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

Vi, kao korisnik bez akreditacija za registraciju, možete da pregledate većinu funkcionalnosti ove veb stranice bez davanja ličnih podataka. Međutim, u određenim slučajevima, vaši lični podaci mogu biti potrebni za pristup onlajn repozitorijumu sadržaja veb-sajta, odnosno delu veb-sajta koji je dizajniran za korišćenje samo za već registrovane članove projekta Climate Farm Demo. Registraciju vrše administratori ove veb stranice, nakon odobrenja koordinatora projekta Climate Farm Demo.

 

Za svaki zahtev o tome kako ova veb stranica funkcioniše sa podacima, ili u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, pozivamo Vas da kontaktirate odgovornog operativnog kontrolora, na sledeću mejl adresu: climatefarmdemo[at]biosense.rs

Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

Da bismo imali potpuno funkcionalnu veb stranicu i omogućili postizanje ciljeva projekta, čuvamo određene korisničke podatke u sledeće svrhe:

 

 • Registracija pokaznih farmi
 • Registracija demonstracionih događaja
 • Registracija objekata znanja (rešenja, alati, metode, itd.)
 • Registracija korisnika sa unapred odobrenim ulogama na sajtu
 • Prijava za demonstracioni događaj

Za uspešno obavljanje neke od gore navedenih aktivnosti mogu se prikupljati svi ili neki od sledećih ličnih podataka:

 

 • Ime
 • Prezime
 • Email
 • Naziv organizacije
 • Država
 • Jezik
 • Poštanska adresa
 • Vrsta organizacije
 • Veze naloga društvenih medija
 • Broj telefona

Analitike

Alati za analizu veb adresa su korporativni servisi koji mere efektivnost i efikasnost Climate Farm Demo veb adresa tako što pružaju informacije administratorima  i konzorcijumu projekta o tome kako krajnji korisnici koriste adrese projekta, koliko često, koliko dugo, koje najčešće veb stranice posećuju kao i funkcionalnosti i sl.

 

Podaci prikupljeni o angažovanju korisnika, a dostavljeni administratorima veb-sajta i konzorcijumu projekta su anonimni, što znači da podaci o korisnicima kao što su: vreme posete, trajanje posete, posećene stranice itd., nisu povezani sa korisničkim imenima, prezimenima , email adrese i druge lične podatke.

IP adresa i ID uređaja

Kada pristupite veb stranici Climate Farm Demo, predstavnici konzorcijuma projekta dobijaju kao suštinski tehnički zahtev adresu Internet protokola (IP adresu) ili ID uređaja uređaja koji se koristi za pristup veb lokaciji.

 

Bez ovih informacija nećete moći da uspostavite tehničku vezu između vaših uređaja i serverske infrastrukture koju održavaju administratori veb adresa i stoga nećete moći da pristupite veb stranice Climate Farm Demo.

 

Projekat Climate Farm Demo čuva ove informacije samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje zahteva, odnosno za vreme trajanja sesije pretraživanja. Pored toga, IP adrese i ID-jevi uređaja mogu biti sačuvani godinu dana ili duže u fajlovima evidencije, iz bezbednosnih ili drugih razloga.

Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju veb stranica čuva na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite veb adresu. Kolačići prve strane su kolačići koje postavlja veb adresa koju posećujete. Samo taj veb-sajt može da ih čita. Pored toga, veb adresa potencijalno može da koristi spoljne usluge, koje takođe postavljaju sopstvene kolačiće, poznate kao third-party kolačići. Trajni kolačići su kolačići sačuvani na vašem računaru i koji se ne brišu automatski kada zatvorite pregledač, za razliku od kolačića sesije, koji se briše kada zatvorite pregledač.

 

Svrha kolačića je da omoguće sajtu da zapamti vaša podešavanja (kao što su korisničko ime, jezik, itd.) u određenom vremenskom periodu i na taj način korisniku učini korišćenje veb stranice lakšim i praktičnijim. Na taj način, ne morate ponovo da unosite podatke kada pretražujete po sajtu tokom iste posete. Kolačići se takođe mogu koristiti za uspostavljanje anonimne statistike o iskustvu pregledanja na veb lokaciji.

 

Veb stranica Climate Farm Demo uglavnom koristi „primarne kolačiće“. Ovo su kolačići koje postavljaju i kontrolišu predstavnici projekta Climate Farm Demo, a ne bilo koja spoljna organizacija.

Zaštita informacija

Da bi se osiguralo da podaci o veb stranici i repozitorijumu sadržaja na mreži ostanu bezbedni, sve se nalazi u Data Centru u vlasništvu BioSense Instituta. Kao i većina drugih, BioSense Data Center ima rezervno napajanje u slučaju nestanka struje podržano od strane UPS-a (neprekidnog napajanja) i agregata za napajanje, sistem zaštite od požara i zaštićen fizički pristup serverskom prostoru, kojem pristupaju samo ovlašćeni radnici BioSense Instituta. Virtuelni pristup bazi podataka i serverima moguć je samo preko SSH klijenta (Secure Shell) mrežnog komunikacionog protokola koji omogućava komunikaciju dva računara. Pristup je moguć samo sa određenih veb adresa dok se autentifikacija vrši pomoću SSH ključeva.

 

Komunikacija između veb pretraživača i servera za domen veb stranice se obavlja isključivo preko HTTPS protokola (Hipertext Transfer Protocol Secure), uz Let’s Encript TLS (Transport Layer Security) sertifikat. TLS je protokol za autentifikaciju i bezbednost koji se široko primenjuje u pregledačima i veb serverima, dok je Let’s Encript besplatni, otvoreni autoritet za sertifikate koji obezbeđuje ISRG (Internet Security Research Group).

 

Što se tiče prijavljivanja korisnika na Backoffice veb lokacije Climate Farm Demo, to će biti moguće samo za unapred definisane uloge korisnika. Administratori veb lokacije (BIOS) registrovaće spisak ljudi koji ispunjavaju ove uloge i njihove akreditacije će se deliti na bezbedan način. Da bi se sprečilo da neregistrovani i nepoželjni korisnici ili botovi uđu na veb-stranice Backoffice-a, koristiće se LLAR (Limit Login Attempts Reloaded) jer ovaj sistem blokira neregistrovane korisnike od višestrukih pokušaja da provale na stranice administratora projekta. Pošto hakeri i pošiljaoci neželjene pošte uglavnom ciljaju stranice blogova za svoje napade, koristimo dodatak pod nazivom Akismet Anti-Spam da ih zaustavimo pre nego što mogu da preduzmu bilo kakvu neželjenu akciju.

 

Projekat Climate Farm Demo će čuvati lične podatke korisnika tokom perioda koji je neophodan za ostvarivanje svrha za koje su prikupljeni.

Ostali primaoci podataka

Lični podaci korisnika mogu se proslediti odgovarajućem pružaocu usluga koji je ugovoren od strane Climate Farm Demo projekta, koji će podatke tretirati isključivo u svrhe utvrđene Climate Farm Demo projektom i u skladu sa uputstvima izdatim od strane Climate Farm Demo projekta, striktno u skladu sa zakonskim pravilima o zaštiti podataka o bezbednosti informacija i drugim važećim standardima, u skladu sa pisanim sporazumom između strana.

 

Osim ugovornih sporazuma, Climate Farm Demo projekti će deliti prikupljene informacije sa trećim licima samo kada je to zakonski potrebno.

 

Projekat Climate Farm Demo će obraditi korisničke podatke u celini na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i stoga ne predviđa nikakav međunarodni prenos podataka.

Vaša prava kao subjekt podataka

Ako bilo koji od vaših ličnih podataka daje i prikuplja veb stranica, imate pravo da dobijete pristup ličnim podacima koje drži Climate Farm Demo o Vama i da zatražite njihovo ispravljanje ili brisanje, ili ograničenje obrade, ili, gde je primenljivo, pravo na prigovor na obradu, ili pravo na prenosivost podataka. Kada se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili izričitoj saglasnosti, takođe imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

 

Za svaki zahtev u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, pozivamo Vas da kontaktirate nadležnog operativnog kontrolora, na sledeću mejl adresu: climatefarmdemo[at]biosense.rs

Dodatne Informacije

Uslovi i odredbe ove izjave o privatnosti i kolačićima mogu se prilagoditi bez prethodne najave. Promene stupaju na snagu čim se objave na veb stranici.

 

Ova Politika privatnosti odnosi se samo na veb stranice projekta Climate Farm Demo. Ako odlučite da napustite ovu veb lokaciju klikom na određene veze koje će vas dovesti do posete nekih drugih veb lokacija, trebalo bi da pročitate njihovu politiku privatnosti jer mogu da važe neka druga pravila.

 

Dok je projekat Climate Farm Demo odgovoran za celokupnu proizvodnju i ažuriranje ove veb stranice, on nije odgovoran za tačnost svih sadržaja ili pogleda izraženih u određenim člancima ili drugim učitanim materijalima.