Tietoa projektista

Euroopan laajuinen pilottitilojen verkosto, joka toteuttaa ja osoittaa ilmastoviisaita ratkaisuja hiilineutraalille Euroopalle

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo on ainutlaatuinen yleiseurooppalainen pilottitilojen (PDF) verkosto, joka kattaa 28 maata ja kaikki ilmastolliset alueet. Sen tavoitteena on nopeuttaa ilmastoviisaan maatalouden käytäntöjen ja ratkaisujen käyttöönottoa viljelijöiden ja kaikkien ilmastoviisaan maatalouden tietämys- ja innovaatiojärjestelmien (AKIS) toimijoiden keskuudessa, jotta maatalouden tuotantojärjestelmiä voitaisiin sopeuttaa ilmastonmuutokseen ja saavuttaa hiilineutraali maataloussektori vuoteen 2050 mennessä ja siten saavuttaa EU:n ilmastostrategian tavoitteet.

Koko projektinimi

Euroopan laajuinen pilottitilojen verkosto, joka toteuttaa ja osoittaa ilmastoviisaita ratkaisuja hiilineutraalille Euroopalle

Projektinumero

101060212

Kumppanit mukana

81

Aloituspäivämäärä

01 October 2022

Projektin kesto

84 kuukaudet

Päättymispäivä

30. syyskuuta 2029

Työpaketit

9

Tuotokset

53

Mukana olevat maat

28

Virstanpylväät

79

Koordinaattori

Institut de l'elevage (IDELE)

Projektinhallinta

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Rahoittaja

European Research Executive Agency

Rahoitusohjelma

Horizon Europe

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projekti hyväksyy monitoimijaisen lähestymistavan yhdistämällä 1500 pilottitilaa (PDF) ja heidän ilmastoneuvojaa (CFAS) eurooppalaisella ja kansallisella tasolla tiedonvaihdon ja vertaisoppimisen lisäämiseksi paikallisissa AKIS-järjestelmissä.CFA:t tukevat PDF-tiloja sopeutumis- ja hillintätoimenpiteiden toteuttamisessa, joita ehdotetaan kontekstisidonnaisissa oppaissa, sekä arvioivat ja seuraavat niiden ympäristövaikutuksia yhdenmukaistettujen menetelmien ja välineiden avulla.

Teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita, jotka kattavat laajan aihepiirin, esitellään laajemmalle maatalousyhteisölle kuudessa vuotuisessa demokampanjassa järjestämällä 4500 demotapahtumaa ja tukemalla vuorovaikutusta ja vertaisoppimista. Uusia ja innovatiivisia CSF-ratkaisuja luodaan kymmenessä Living Labissa eri puolilla Eurooppaa, ja monitoimijaisesta innovoinnista saatuja kokemuksia jaetaan ja skaalataan.

AKIS-toimijoille kartoitetaan, ehdotetaan ja esitellään joukko julkisia ja yksityisiä palkitsemismekanismeja, joilla kannustetaan CSF-ratkaisujen käyttöönottoa ja varmistetaan samalla kestävät liiketoimintamallit. Hankkeiden, lippulaiva-aloitteiden ja Euroopan ja kansallisen tason poliittisten päättäjien kanssa järjestetään strategista ja operatiivista yhteistyötä tiedon jakamiseksi, koordinoitujen toimien järjestämiseksi ja poliittisten tiedotteiden laatimiseksi. Tulosten levittämisen ja käyttöönoton nopeuttamiseksi EU: ssa ja kansallisella tasolla toteutetaan kunnianhimoista tiedotus-, levittämis-, ja viestintästrategiaa.