Introduktion

Denna sekretesspolicy gäller alla personuppgifter som samlas in som en del av spridnings- och kommunikationsaktiviteter inom Climate Farm Demo-projektet.

Den enhet som ansvarar för att behandla dessa uppgifter är Climate Farm Demo projektet, med bidragsavtal nr 101060212, som har fått finansiering från Horizon Europe Forsknings- och innovationsprogram

Climate Farm Demo-projektet åtar sig att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet på sin webbplats på www.climatefarmdemo.eu -domänen. Denna sekretesspolicy för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter baseras på principer för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Du som användare utan registreringsuppgifter kan bläddra igenom de flesta av webbplatsens funktionaliteter utan att ge några personuppgifter. I vissa fall kan dock dina personuppgifter krävas för åtkomst till webbplatsens online -innehållsavlagring, dvs en del av webbplatsen utformad för användning endast för att redan registrerade medlemmar i Climate Farm Demo Project. Registrering görs av webbplatsens administratörer, efter godkännande av projektkoordinatorer för klimatfarm demo.

För alla förfrågningar kring denna webbplats när det gäller behandling av dina personuppgifter eller hantering av data, ber vi dig att kontakta operativt kontrollansvarig på följande e-postadress: climatefarmdemo[at] biosense.rs

Typ av personuppgifter som vi samlar in

För att ha en fullt funktionabell webbplats och för att möjliggöra projektmål, lagrar vi vissa användardata för följande ändamål:

 

 • Registrering av demonstrationsgårdar
 • Registrering av demonstrations-evenemang
 • Registrering av kunskapsobjekt (lösningar, verktyg, metoder osv.)
 • Registrering av användare med förhandsgodkända roller på webbplatsen
 • Ansökan om demonstrations-evenemang

För att framgångsrikt utföra några av ovan nämnda aktiviteter kan alla eller några av följande personuppgifter samlas in:

 

 • Namn
 • Efternamn
 • E-post
 • Organisationens namn
 • Land
 • Språk
 • Postadress
 • Typ av organisation
 • Länkar på sociala medier
 • Telefonnummer

Analytik

Webbplatsanalysverktyg är företagstjänster som mäter effektiviteten och effektiviteten på klimatfarmdemo-webbplatserna, genom att tillhandahålla information till webbplatsadministratörerna. Detta görs för att projektkonsortiumet ska få information om hur besökare använder projektwebbplatsen, hur ofta, hur länge, vilka webbsidor och funktioner besöks oftast etc.

Information som samlas in om besökare på websidan är anonym, vilket innebär att information som tidpunkt för besök, varaktighet av besök, sidor som besöks etc. inte är kopplade till användarnamn, efternamn , e -postadresser och annan personuppgift. Informationen tillhandahålls till webbplatsadministratörer och projektkonsortium.

IP-adress och enhets-ID

När du besöker en webbplats för Climate Farm Demo, får representanter för Projektkonsortiet Internetprotokolladressen (IP -adress) eller enhets -ID för enheten som används för att komma åt webbplatsen.

Utan denna information kommer du inte att kunna skapa en teknisk anslutning mellan dina enheter och serverinfrastrukturen som upprätthålls av webbplatsadministratörerna och kommer därför inte att kunna komma åt webbplatsen för Climate Farm Demo.

Climate Farm Demo-projektet behåller bara denna information under surfningssessionen. Utöver detta kan IP -adresser och enhets -ID sparas i ett år eller längre i loggfilerna för säkerhet eller andra ändamål.

Kakor och tredje part

En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. First Party Cookies är kakor som ställs in av den webbplats du besöker. Endast den webbplatsen kan läsa dem. Utöver det kan en webbplats potentiellt använda externa tjänster, som också ställer in sina egna kakor, känd som tredjepartskakor. Persistenta kakor är kakor som sparas på din dator och som inte raderas automatiskt när du avslutar din webbläsare, till skillnad från en sessionskaka, som raderas när du stänger webbläsaren.

Syftet med kakor är att göra det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina preferenser (som användarnamn, språk osv) under en viss tid och på det sättet göra webbplatsanvändningen enklare och bekvämare för användaren. På så sätt behöver du inte ta tillbaka data när du bläddrar runt på webbplatsen under samma besök. Cookies kan också användas för att upprätta anonymiserad statistik om surfupplevelsen på webbplatsen.

Climate Farm Demo-webbplatsen använder mestadels ”first party cookies”. Dessa är kakor som är inställda och kontrollerade av representanter för Climate Farm Demo-projektet, inte av någon extern organisation.

Skyddsinformation

För att säkerställa att data om webbplats och online-innehåll förblir säkra, är allt lagrat på datacenter ägt av Biosense Institute. Biosense Data Center genomför säkerhetskopiering och använder UPS (Uninterruptible Power Supply) vid strömavbrott, brandskyddssystem och skyddad fysisk åtkomst till serverutrymmet, endast tillgängligt av auktoriserade anställda i Biosense Institute. Virtuell åtkomst till databasen och servrarna är endast möjlig via SSH Client (Secure Shell) nätverkskommunikationsprotokoll som gör det möjligt för två datorer att kommunicera. Åtkomst är endast möjlig från specifika webbadresser medan autentisering görs av SSH Keys.

Kommunikation mellan webbläsare och servrar för webbplatsdomänen görs uteslutande av HTTPS -protokoll (Hypertext Transfer Protocol Secure), med Let’s Encrypt TLS (Transport Layer Security) certifikat. TLS är ett autentiserings- och säkerhetsprotokoll som är allmänt implementerat i webbläsare och webbservrar, medan Let’s Encript är en gratis, öppen certifikatmyndighet som tillhandahålls av ISRG (Internet Security Research Group).

När det gäller användare som loggar in på Climate Farm Demo-webbplatsens backoffice kommer det endast att vara möjligt för fördefinierade användarroller. Listan över personer som innehar dessa roller kommer att registreras av webbplatsadministratörerna (BIOS) och deras referenser kommer att delas på ett säkert sätt. För att förhindra oregistrerade och ovälkomna användare eller bots för att komma in på webbplatsens backoffice kommer LLAR (Limit Login Attempts Reloaded) att användas eftersom detta system blockerar oregistrerade användare från flera försök att bryta in i projektadministratörssidorna. Eftersom hackare och spammare mestadels riktar sig till bloggsidor för sina attacker, använder vi Akismet Anti-Spam-plugin för att stoppa dem innan de kan vidta några oönskade åtgärder.

Climate Farm Demo-projektet kommer att behålla användarnas personuppgifter under den period som krävs för att uppnå de syften som de samlades in för.

Andra datam'ottagare

Användarens personuppgifter kan kommuniceras till en lämplig tjänsteleverantör på uppdrag av Climate Farm Demo-projektet, som kommer att behandla uppgifterna uteslutande för de syften som fastställts av Climate Farm Demo-projektet och i enlighet med instruktionerna som utfärdats projektet. Om så sker ska de rättsliga reglerna för information om dataskyddsinformation och andra tillämpliga standarder uppfyllas, enligt ett skriftligt avtal mellan parterna.

Förutom vid avtal kommer Climate Farm Demo-projektet endast att dela den insamlade informationen med tredj part när det finns en laglig skyldigt att göra det.

Climate Farm Demo-projektet kommer att behandla användardata i sin helhet inom det europeiska ekonomiska området (EEA) och tillhandahåller därför inte någon internationell överföring av data.

Dina rättigheter

Om någon av dina personuppgifter lämnas och samlas in av webbplatsen har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som Climate Farm Demo-projektet innehar om dig och att begära dess rättelse eller radering eller begränsning av behandlingen eller, i förekommande fall, rätten att invända mot bearbetning eller rätten till dataportabilitet. Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycke före tillbakadragandet.

För alla förfrågningar om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta den ansvariga på följande e-postadress: ClimateFarmdemo[at]Biosense.rs

Ytterligare information

Villkoren för denna integritets- och cookiepolicy kan justeras utan föregående meddelande. Ändringar gäller så snart de publiceras på webbplatsen.

Denna sekretesspolicy gäller endast för webbplatsen för Climate Farm Demo-projektet. Om du väljer att lämna den här webbplatsen genom att klicka på vissa länkar sför att besöka några andra webbplatser, bör du läsa deras integritetspolicy eftersom vissa andra regler kan gälla.

Även om Climate Farm Demo-projektet ansvarar för den övergripande produktionen och uppdateringen av denna webbplats, ansvarar det inte för noggrannheten för allt innehåll eller åsikter som uttrycks i vissa artiklar eller andra uppladdade material.