Työpaketit ja tuotokset

10 työpakettia on täällä suuntaamassa Euroopan maataloutta kohti ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hiilneutraalisuutta

Työpaketit

Tuotokset

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
johtava partneri: IDELE

Tavoitteena on varmistaa, että tässä työpaketissa esitettyjä eettisiä vaatimuksia noudatetaan. Tässä työpaketissa esitetään eettiset vaatimukset, joita hankkeen on noudatettava.
johtava partneri: IDELE

WP9 kokoaa yhteen toimet, joilla varmistetaan hankkeen tulosten oikea-aikainen ja laadukas toteuttaminen, sen tavoitteiden saavuttaminen ja odotettujen vaikutusten aikaansaaminen. Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: (1) hankkeen taloudellinen ja hallinnollinen johtaminen, (2) hankkeen edistymisen ja tulosten laadun koordinointi ja seuranta, (3) hankkeen dynaaminen suunnittelu ja seuranta, työsuunnitelman tarkistaminen työohjelmassa lueteltujen odotettujen vaikutusten edistämiseksi.

Tehtävät:

Tehtävä 9.1: Hallinnollinen, logistinen, taloudellinen johtaminen ja säännöllinen raportointi (M1-M84), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 9.2: Hankkeen toiminta, tieteellisen ja teknisen edistymisen seuranta ja vaikutusten koordinointi (M1-M84), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 9.3: Dynaaminen suunnittelu ja seuranta (M1-M84), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 9.4. Tiedonhallintasuunnitelma ja tietojen yhteensopivuus (M01-M84), johtava partneri: BIOS
Johtava partneri: BIOS

Päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksityiskohtainen levittämis-, viestintä- ja hyödyntämisstrategia, jolla nopeutetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen toimenpiteiden käyttöönottoa käytännön toimijoiden keskuudessa ja lisätään ymmärrystä 27 EU:n Climate Smart AKIS -verkostossa ja EU:n tasolla. WP8 sisältää: 1) suunnittelu, 2) toteutus ja 3) valmiuksien kehittäminen hankkeen tulosten levittämiseksi kumppaneiden kesken sekä kansallisella ja EU:n tasolla. Hankkeen tulokset, välineet ja materiaalit - ohjeet, EIP-AGRI-käytäntöjen tiivistelmät, suositukset ja koulutukset - tallennetaan sähköiseen tietokantaan.

Tehtävät:

Tehtävä 8.1: Tiedon levittämistä, hyödyntämistä ja viestintää (DEC) koskeva suunnitelma (M1-M84), johtava partneri: BIOS
Tehtävä 8.2: Tiedonlevitys- ja viestintätoimet hanketasolla (M3-M84), johtava partneri: BIOS
Tehtävä 8.3: Viestintä ja tiedon levittäminen kansallisella tasolla (M3-M84), johtava partneri: IFJ
Tehtävä 8.4: Sähköinen tietokanta (M1-M84), johtava partneri: BIOS
Tehtävä 8.5: Climate Farm Demon lopullinen koulutuksen työkalupakki (M24-M84), johtava partneri: IDELE
johtava partneri: CONSULAI

WP7:n päätavoitteena on yhdistää hanke aiempiin, käynnissä oleviin ja tuleviin EU:n hankkeisiin, lippulaivahankkeisiin ja poliittisiin päättäjiin (PIP). Työpaketin 7 erityistavoitteet ovat seuraavat: 1) rakentaa hankkeiden, lippulaivahankkeiden ja poliittisten päättäjien verkosto, jossa jaetaan tietoa ja kehitetään synergiaetuja; 2) osallistua ja järjestää koordinoituja tapahtumia ja laatia poliittisia tiedotteita; 3) kehittää tiivistä yhteistyötä kahden sisarhankkeen kanssa, jotka käsittelevät ilmastoälykästä demoa; 4) kehittää verkostolle kestävyysstrategia.

Tehtävät:

Tehtävä 7.1: Hankkeet, aloitteet ja politiikka (PIP) Strateginen suunnitelma (M01-M12), johtava partneri: CONSULAI
Tehtävä 7.2: PIP-linkkien määrittely, DAP:ien valmistelu ja arviointi (M01-M84), johtava partneri: IFOAM
Tehtävä 7.3: PIP-toimien valmistelu ja niihin osallistuminen (M25-M82), johtava partneri: CONS
Tehtävä 7.4: Yhteistyö "sisarhankkeiden" kanssa (M12-M84), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 7.5: Strategia verkoston itsenäisen ylläpidon varmistamiseksi (M61-M84), johtava partneri: CONSULAI
Johtava partneri: CKIC

WP6:n tavoitteina on 1) analysoida ja lisätä tietoisuutta palkitsemismekanismeista, joita on saatavilla ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmien toteuttamisen tukemiseksi maatiloilla, 2) tukea valmiuksien kehittämistä näiden palkitsemismekanismien demonstrointia ja käyttöä varten projektiverkostossa, 3) laatia suosituksia EU:n ja kansallisille politiikoille siitä, miten palkitsemismekanismeja voidaan käyttää laajemmin muutosten vauhdittamikseksi. WP6 analysoi viljelijöiden, arvoketjun toimijoiden ja rahoittajien tarpeita kehittääkseen työkaluja valmiuksien kehittämiseen ja poliittisia suosituksia.

Tehtävät:

Tehtävä 6.1: Suunnittelu ja koordinointi (M1-M84), johtava partneri: CKIC
Tehtävä 6.2: Palkitsemismekanismit: nykytilanne ja ohjeet täytäntöönpanoa varten (M2-M36), johtava partneri: EI
Tehtävä 6.3: Sidosryhmien tarpeiden ja haasteiden arviointi (M2-M48), johtava partneri: I4CE
Tehtävä 6.4: Valmiuksien kehittämismateriaalin laatiminen sekä demonstroinnin ja innovoinnin tukeminen (M13-M84), johtava partneri: CKIC
Tehtävä 6.5: Poliittisten suositusten laatiminen EU:n tasolta paikallistasolle (M24-M72), johtava partneri: ELO
Johtava partneri: IDELE

WP5:n tavoitteena on 1) laatia yhdenmukaistettu hiili- ja ympäristöarviointimenetelmä, 2) kehittää seuranta-, raportointi- ja todentamisprosessi edistymisen mittaamiseksi, 3) laatia ja jakaa luettelo ja kuvaus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilen sitomiseen tähtäävistä hillitsemistekniikoista, 4) laatia luettelo ja kuvaus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvistä tekniikoista. WP5 kerää EU:n ja kansainvälistä asiantuntemusta ilmastonmuutoskysymyksistä, jotka on mukautettu maatilojen olosuhteisiin, jotta voidaan luoda yhteinen viitekehys, jota käytetään pilottitiloilla WP2:ssa ja demotoiminnan aikana (WP3).

Tehtävät:

Tehtävä 5.1: EU:ssa käytettävien nykyisten hiili- ja ilmastomenetelmien/työkalujen inventointi/kartoitus (M1-78), johtava partneri: AUA
Tehtävä 5.2: Yhteisen menetelmän kehittäminen maatilojen ilmastoarviointien tekemiseksi (M1-M46), johtava partneri: WUR
Tehtävä 5.3: Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä määrällisesti mittaavan seuranta-, raportointi- ja seurantamenettelyn kehittäminen (M6-M46), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 5.4: Luodaan yhteinen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva ohjeistus (M6-M84), johtava partneri: FIBL
Tehtävä 5.5: Laaditaan yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva ohjeistus (M6-M84), johtava partneri: ARVALIS
Johtava partneri: WR

Työpaketin 4 tavoitteena on (1) luoda yhdessä viljelijöiden kanssa systeemisiä ilmastoviisaita ratkaisuja kymmenessä Living Labs -laboratoriossa, (2) saattaa ammatinharjoittajien saataville LL:ssä käytetyt periaatteet ja välineet, joista on saatu kokemuksia niiden käyttöön osallistuneilta toimijoilta, ja (3) laatia suosituksia tulevia kumppanuuksia varten, jotka osallistuvat CSF:n innovointiin ja käyttöönottoon. Ilmastoälykkäät ratkaisut voivat olla sekä teknisiä että sosiaalisia innovaatioita. Kymmenen kumppania toteuttaa LL omassa maassaan siten, että kussakin maassa yksi henkilö vastaa LL:n fasilitoinnista ja toinen henkilö seurannasta.

Tehtävät:

Tehtävä 4.1: Living Labsin tukeminen käytännön yhteisössä (CoM) (M1-M72), johtava partneri: WR
Tehtävä 4.2: Tilannekuvan ja olosuhteiden analysointi sekä Living Labien perustaminen (M6-M16), johtava partneri: UAL
Tehtävä 4.3: Living Labien toteuttaminen (M13-M72), Lead: WR
Tehtävä 4.4: Living Labsin seuranta ja arviointi (M13-M74), johtava partneri: ILVO
Tehtävä 4.5: Integroitu arviointimenettely, jonka avulla annetaan suosituksia skaalausta ja tulevia kumppanuuksia varten (M60-M84), johtava partneri: UAL
Johtava partneri: TEAGASC

Tämä WP tukee jopa 4 500 korkeatasoisen demotapahtuman järjestämistä 27 kumppanimaassa, mikä lisää ilmastoälykkään maatalouden menetelmien käyttöönottoa EU:n maataloustuottajien keskuudessa. WP3 tukee kuutta vuosittaista demokampanjaa, edistää monitoimijaista lähestymistapaa ja auttaa hankkeen toimijoita oppimaan jatkuvasti demotapahtumien yhteydessä. Demonstraatiot ovat kaikkien maataloustuottajien ulottuvilla, ja niissä esitellään (vastaanottavalla maatilalla) käytetyt ratkaisut, ratkaisun toteuttamisen tehokkuus sekä edut ja haasteet.

Tehtävät:

Tehtävä 3.1: demotapahtumien valmistelu (M1-M12), johtava partneri: TEAGASC
Tehtävä 3.2: Vuosittaisten demokampanjoiden tukeminen ja fasilitointi (M13-M84), johtava partneri: AAC
Tehtävä 3.3: Oppiminen demotapahtumista ja niiden jatkuva kehittäminen (M13-M84), johtava partneri: WR
Tehtävä 3.4: Ilmastotilojen demotapahtumien hallinnointi, koordinointi ja seuranta (M13-M84), johtava partneri: BIOS
Tehtävä 3.5: Viljelijöiden ja neuvojien valmiuksien kehittäminen demotapahtumia varten (M6-M84), johtava partneri: EV ILVO
Johtava partneri: CRPA

WP2:n tavoitteena on helpottaa siirtymistä ilmastoviisaaseen maatalouteen 1 500 PDF:n verkostossa 27 maassa. Maatilojen kestävyyteen pyritään kolmella päätoimella: 1) toteuttamiskelpoisten ja räätälöityjen sopeutumis- ja hillitsemistoimenpidesuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja seuranta; 2) tulosten arviointi ja varmentaminen maatilan, valtion ja EU:n tasolla; 3) viljelijöiden ja neuvojien valmiuksien kehittäminen ekologisessa siirtymässä.

Tehtävät:

Tehtävä 2.1: Toimintojen suunnittelu (M6-M54), Johtava partneri: CRPA
Tehtävä 2.2: Käytäntöönpano (M6-M72) Johtava partneri: Progria
Tehtävä 2.3: Seuranta, tulosten arviointi ja todentaminen maatilalla (M25-M80) Johtava partneri: ATB
Tehtävä 2.4: Tulosten vakiinnuttaminen Euroopan tasolla (M36-M84), johtava partneri: IDELE
Tehtävä 2.5: Neuvojien ja viljelijöiden valmiuksien kehittäminen (M18-M84), johtava partneri: TEAGASC
Johtava partneri: EV ILVO

WP1:n päätavoitteina ovat demotilaverkoston perustaminen ja hallinnointi sekä dynaamisten tiedonvaihto- ja valmiuksien kehittämisprosessien fasilitointi ja dokumentointi, joilla tuetaan toimintatapojen muuttamista kohti ilmastoviisasta maataloutta (CSF). WP1 noudattaa syklistä suunnittelu-, seuranta- ja arviointimenetelmää ja laatii periaatteet kansallisten ja eurooppalaisten verkostojen hallinnointia ja tiedonvaihtoa varten CSF:n alalla. WP1 toimii myös hankkeen sisäisenä koulutuskeskuksena, joka tukee PDF-, NC- ja CFA-verkostojen valmiuksien kehittämistä.

Tehtävät:

Tehtävä 1.1: Verkoston hallinta ja tiedonvaihto (M1-M9), johtava partneri: EV ILVO
Tehtävä 1.2: PDF-verkoston vakiinnuttaminen, koordinointi ja ylläpito (M1-M84), johtava partneri: BIOS
Tehtävä 1.3: Tiedonvaihto kansallisella tasolla (M6-M84), johtava partneri: SZE
Tehtävä 1.4: Tiedonvaihto EU:n tasolla (M6-M84), johtava partneri: WU
Tehtävä 1.5: Climate Farm Demo -koulutuskeskus PDF:lle, NC:lle ja CFA:lle (M12-M84), johtava partneri: CONSULAI
Tehtävä 1.6: Verkostoitumis- ja tiedonvaihtoprosessien ymmärtäminen (M12-M84), johtava partneri: EV ILVO