O nama

Mreža Pilot Poljoprivrednika širom Evrope koja implementira i demonstrira klimatska pametna rešenja za ugljenično neutralnu Evropu

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo je jedinstvena panevropska mreža pilot demo farmera (PDF) koja pokriva 28 zemalja i sva pedo-klimatska područja. Njegov opšti cilj je da ubrza usvajanje prakse i rešenja Climate Smart Farming (CSF) od strane farmera i svih aktera Climate Smart Agriculture Knowledge Innovation Sistems (AKIS) u cilju prilagođavanja sistema poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene i postizanje ugljenično neutralnog poljoprivrednog sektora do 2050. godine, čime se ispunjavaju ciljevi klimatske strategije EU.

Puno ime projekta

MREŽA PILOTA POLJOPRIVREDNIKA ŠIROM EVROPE KOJI SPROVODE I DEMONSTRIRAJU KLIMATSKI PAMETNA REŠENJA ZA UGLJENIK-NEUTRALNU EVROPU

Broj projekta

101060212

Broj uključenih partnera

81

Početak

1. Oktobar 2022.

Trajanje projekta

84 meseca

Kraj

30. Septembar 2029.

Broj radnih paketa

9

Broj deliverabli

53

Broj uključenih država

28

Prekretnice

79

Koordinator

Institut de l'elevage (IDELE)

Projektni menadžment

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Dodeljivanje ovlašćenja

European Research Executive Agency

Program finansiranja

Horizon Europe

Da bi se postigao ovaj cilj, projekat usvaja MultiActor pristup tako što povezuje 1500 Pilot Demo Poljoprivrednika i njihovih savetnika za klimatsku poljoprivredu (CFA) na evropskom i nacionalnom nivou kako bi se povećala razmena znanja i unakrsno đubrenje u njihovim odgovarajućim AKIS-ima. CFA će podržati PDF-ove u primeni mera prilagođavanja i ublažavanja koje su predložene u kontekstualizovanim smernicama i procenjivaće i pratiti njihov ekološki učinak zahvaljujući usklađenim metodologijama i alatima.

Tehničke i društvene inovacije koje pokrivaju širok spektar tematskih oblasti biće demonstrirane široj poljoprivrednoj zajednici kroz šest godišnjih demo kampanja kroz koje će biti organizovano 4500 demo događaja kao i podržavanjem interaktivnog i peer-to-peer učenja. Nova i inovativna CSF rešenja biće zajednički kreirana u 10 Živih Laboratorija širom Evrope, a lekcije naučene iz inovacija sa više aktera će se deliti i proširivati. 

Skup javnih i privatnih mehanizama nagrađivanja biće identifikovan, predložen i demonstriran akterima AKIS-a, čime će se podstaći prihvatanje CSF rešenja uz obezbeđivanje održivih poslovnih modela. Strateška i operativna saradnja biće organizovana sa projektima, vodećim inicijativama i kreatorima politika na evropskom i nacionalnom nivou u cilju razmene znanja, organizovanja koordinisanih akcija i izrade sažetaka o politici. Konačno, da bi se ubrzalo širenje i usvajanje rezultata, ambiciozna strategija širenja, eksploatacije i komunikacije biće raspoređena na nivou EU i na nacionalnom nivou.