Добре дошли на страницата на проект Climate Farm Demo

Адаптиране на земеделските производствени системи към изменението на климата чрез прилагането на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на демонстрационни събития, организирани в демонстрационни ферми в цяла Европа.

Image of corn

Засилване на взаимното обучение между фермерите

Използвайте нашите функции, за да подобрите знанията си за климатичното земеделие!

Обучение по време на демонстрационни събития във ферми

Взаимно обучение между фермери и обучение на фермери от съветници по време на 4 500 присъствени и онлайн събития

Резервоар за знания с решения за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата

Лесно търсене в база данни с решения за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата, тествани в 10 приложни (живи) лаборатории и готови за използване

Мрежа от демонстрационни земеделски стопанства от Европа

Надеждно свързана мрежа от 1 500 демонстрационни пилотни фермери покриваща целия ЕС

Join us at Demo Events

Visit Demonstration Events at various Demonstration Farms across Europe

Запознайте се с всички наши демонстрационни ферми в Европа

Проект Climate Farm Demo създава уникална общоевропейска мрежа от пилотни демонстрационни ферми, за да се даде възможност за взаимно обучение и прилагане на решения за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата за адаптиране на селскостопанското производство към изменението на климата и преминаване към въглероден неутрален селскостопански сектор на ЕС.

Научете за климатичните решения на демонстрационни събития

Демонстрационните събития във фермите са пресечна точка за всички участници от земеделския сектор, където всички те заедно се учат един от друг и споделят знания по много приложим начин, като осъществяват взаимодействие и изпитват нови подходи в истинска ферма.

Научете за най-добрите практики благоприятни за климата от нашия резервоар за знания

Резервоарът за знания събира на едно място решения, инструменти, практики, насоки и други подобни подходи и методи за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата, организирани за вас по лесен за търсене начин по няколко критерии

Стената на социалните медии

Последни публикации от нашите социални медии. Последвайте ни и не пропускайте нищо по тази гореща тема.

Thrilled to unveil the commencement of our farm demonstrations—the heart of the #ClimateFarmDemo project! Dive into our latest article for an in-depth look. 🚜🌾 Learn more: https://climatefarmdemo.eu/news-and-blog/first-round-of-climatefarmdemo-farm-demonstrations/

🌍 Save the date - Nov 28, 2023, 13:15! Join #ClimateFarmDemo event in 🇫🇮 on climate actions, renewable energy, and innovative farming. Hear from entrepreneurs, explore a versatile farm with biogas and solar tech, and discover exciting future plans for sustainable energy. 🌎🌱⬇️

#ClimateFarmDemo targets 12 areas for climate adaptation and mitigation. 🌿 Adaptation reduces vulnerability, while mitigation cuts greenhouse gas emissions like methane from agriculture and industry. 🐄🌍

#ClimateSmartFarming #Agenda2030 #ClimateAction #SDGs

See more tweet

Thrilled to unveil the commencement of our farm demonstrations—the heart of the #ClimateFarmDemo project! Dive into our latest article for an in-depth look. 🚜🌾 Learn more: https://climatefarmdemo.eu/news-and-blog/first-round-of-climatefarmdemo-farm-demonstrations/

🌍 Save the date - Nov 28, 2023, 13:15! Join #ClimateFarmDemo event in 🇫🇮 on climate actions, renewable energy, and innovative farming. Hear from entrepreneurs, explore a versatile farm with biogas and solar tech, and discover exciting future plans for sustainable energy. 🌎🌱⬇️

#ClimateFarmDemo targets 12 areas for climate adaptation and mitigation. 🌿 Adaptation reduces vulnerability, while mitigation cuts greenhouse gas emissions like methane from agriculture and industry. 🐄🌍

#ClimateSmartFarming #Agenda2030 #ClimateAction #SDGs

Load More

Бъдете запознати с всички новости и актуална информация по проекта

Абонирайте се за нашия бюлетин и получавайте най-новата и актуална информация във входящата си поща