Консорциум по проект

Над 80 партньори от 27 държави с една и съща цел да адаптират земеделския сектор на ЕС към изменението на климата