"Tematiskt område "

12 områden för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan täcker alla viktiga aspekter av klimatförändringar i jordbruket