Projektkonsortium

Över 80 partners från 27 länder med samma mål - att anpassa EU: s jordbrukssektor till klimatförändringar