Om projekt

Ett europeiskt nätverk av pilotgårdar som implementerar och demonstrerar klimatsmarta lösningar för ett koldioxidneutralt Europa

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo är ett unikt europeiskt nätverk av pilot demo-gårdar som täcker 28 länder och alla pedoklimatiska områden. Det övergripande målet är att öka användningen av klimatsmarta metoder av lantbrukare och andra AKIS-aktörer i syfte att klimat-anpassa produktionssystemen och uppnå en koldioxidneutral jordbrukssektor år 2050 och därmed uppfylla målen för EUs klimatstrategi.

Fullt projektnamn

Ett europeiskt nätverk av pilotgårdar som implementerar och demonstrerar klimatsmarta lösningar för ett koldioxidneutralt Europa

Projektnummer

101060212

Partners involverade

81

Startdatum

01 October 2022

Projektets längd

84 månader

Slutdatum

30 september 2029

Arbetspaket

9

Leveranser

53

Länder ingår

28

Milstolpar

79

Samordnare

Institut de l'elevage (IDELE)

Projektledning

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Beviljande myndighet

European Research Executive Agency

Finansieringsprogram

Horizon Europe

För att nå detta mål arbetar projektet med en multi-deltagarstrategi och ansluter 1500 pilot demo-bönder och deras klimatrådgivare på både europeisk och nationell nivå för att öka kunskapsutbytet. Klimatrådgivarna kommer att stödja pilot demobönderna vid implementering av åtgärder för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan och kommer att utvärdera och följa upp effekterna vare harmoniserade metoder och verktyg.

Tekniska och sociala innovationer som täcker ett brett spektrum av tematiska områden kommer att demonstreras för alla intressenter i jordbruksbranschen genom att organisera årliga demokampanjer under sex år. Detta resulterar i 4500 demo-evenemang som bidrar till lärande mellan deltagare på ett interaktivt vis. Nya och innovativa klimatsmarta lösningar kommer att skapas tillsammans i tio living labs spridda över Europa där lärdomar och innovationer från flera olika intressenter kommer att delas och skalas upp.

Både offentliga och privata ersättningsmodeller kommer att identifieras, föreslås och demonstreras för AKIS-aktörerna, vilket stimulerar användningen av klimatsmarta lösningar samtidigt som man säkerställer hållbara affärsmodeller. Strategiskt och operativt samarbete kommer att organiseras med projekt, strategiska satsningar och beslutsfattare på europeisk och nationell nivå för att dela kunskap, organisera samordnade åtgärder och producera policybriefs. Slutligen, för att påskynda den breda spridningen och tillämpning av resultat, kommer en ambitiös kommunikationsstrategi att användas på EU och nationella nivåer.