Projekti konsortsium

Üle 80 partneri 27 riigist, eesmärgiga kohaneda kliimamuutustega põllumajandussektoris