Tööpaketid ja tulemused

10 tööpaketti, et suunata Euroopa põllumajandussektor kliimasõbralikkuse ja süsiniku neutraalsuse poole

Tööpaketid

Tulemused

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Juht: Idele

Selle tööpaketi eesmärk on tagada sätestatud eetikanõuete järgimine. Sätestatakse eetikanõuded, mida projekt peab järgima.
Juht: Idele

WP9 koondab tegevusi, mis tagavad projekti tulemuste õigeaegse ja kvaliteetse edastamise, vastavad eesmärkidele ja võimaldavad eeldatud mõjusid. Operatiivsed eesmärgid on: (1) projekti rahaline ja halduse juhtimine, (2) projekti edenemise koordineerimine ja tulemuste kvaliteedi jälgimine, 3) projekti dünaamiline planeerimine ja jälgimine, töökava kohandamine et saavutada eeldatavat mõju

Ülesanded:

Ülesanne 9.1: Haldus, logistiline ja finantsjuhtimine ning perioodiline aruandlus (M1-M84), juht: Idele
Ülesanne 9.2: projekti tegevused, teaduslik ja tehniline progressi jälgimine ning mõju koordineerimine (M1-M84), juht: Idele
Ülesanne 9.3: dünaamiline planeerimine ja seire (M1-M84), juht: Idele
Ülesanne 9.4. Andmehalduskava ja andmete koostalitlusvõime (M01-M84), plii: BIOS
Juht: BIOS

Peamine eesmärk on kavandada ja rakendada üksikasjalikku levitamise, suhtlemis- ja rakendamise strateegiat, et kiirendada kliimamuutuste kohanemise ja leevendusmeetmete kasutuselevõttu praktikute seas ning 27 ELi kliimanutika AKISe arusaama ning EL -i tasandil. WP8 sisaldab 1) planeerimist; 2) rakendamist ja 3) võimekuse arendamist projekti tulemuste levitamiseks nii riiklikul kui ka EL tasandil. Projekti veebiplatvormil säilitatakse mitmesuguseid tulemusi, tööriistu ja materjale: juhiseid, praktikakokkuvõtteid, kogemuslugusid ja koolitusi.

Ülesanded:

Ülesanne 8.1: levitamise, rakendamise ja kommunikatsiooni plaan (M1-M84), juht: BIOS
Ülesanne 8.2: levitamine ja suhtlemine projekti tasemel (M3-M84), juht: BIOS
Ülesanne 8.3: suhtlus ja levitamine riiklikul tasandil (M3-M84), juht: IFJ
Ülesanne 8.4: veebipõhine teabesalv (M1-M84), juht: BIOS
Ülesanne 8.5: Climate Farm Demo koolituse tööriistakast (M24-M84), juht: Idele
Juht: CONSULAI

WP7 peamine eesmärk on seostada projekt varasemate, jätkuvate ja tulevaste ELi projektidega, lipulaeva algatuste ja poliitikakujundajatega (PIPid). WP7 konkreetsed eesmärgid on (1) luua projektide võrgustik, lipulaevade algatuste ja poliitikakujundajate (PIP) võrgustik, et jagada teadmisi ja arendada sünergiat; (2) osaleda ja korraldada koordineeritud üritusi ning koostada poliitikasoovitusi; (3) arendada tihedat koostööd kahe projektiga Climate Smart Demo teemal; (4) töötada välja võrgu jätkusuutlikkuse strateegia.

Ülesanded:

Ülesanne 7.1: projektid, algatused ja poliitika (PIP) strateegiline plaan (M01-M12), juht: CONSULAI
Ülesanne 7.2: PIP-ide seoste kujundamine, DAP ettevalmistamine ja hindamine (M01-M84), Juht: IFOAM
Ülesanne 7.3: PIP tegevuste ettevalmistamine ja osalemine (M25-M82), juht: CONS
Ülesanne 7.4: koostöö teiste kliimanutikate projektidega (M12-M84), juht: Idele
Ülesanne 7.5: Võrgu jätkusuutilimmuse strateegia (M61-M84), juht: Consulai
Juht: CKIC

WP6 eesmärk on (1) analüüsida ja tõsta teadlikkust krediidimehhanismidest, mida rakendada kliimaplaanide rakendamisel farmides, (2), arendada võimekust nende mehhanismide esitlemiseks ja kasutamiseks projekti võrgustikus (3) koostada soovitused EL -i ja riikliku poliitika jaoks, kuidas krediidimehhanisme kasutada. WP6 analüüsib põllumajandustootjate, väärtusahela osalise ja rahastajate vajadusi, et arendada võimekuse suurendamise tooriistu ja esitada poliitikasoovitusi.

Ülesanded:

Ülesanne 6.1: Planeerimine ja koordineerimine (M1-M84), juht: CKIC
Ülesanne 6.2: Krediisimehhanismid: põhimõtted ja rakendamise juhised (M2-M36), juht: EI
Ülesanne 6.3: sidusrühmade vajaduste ja väljakutsete hindamine (M2-M48), juht: i4ce
Ülesanne 6.4: Suutlikkuse suurendamise materjali väljatöötamine ning esitluste ja innovatsiooni toetamine (M13-M84), juht: CKIC
Ülesanne 6.5: Poliitikasoovituste väljatöötamine ELi tasemest kuni kohaliku tasemelni (M24-M72), juht: ELO
Juht: Idele

"WP5 eesmärk on (1) koostada harmoneeritud süsiniku ja keskkonnamõju hindamise metoodika, (2) arendada edusammude jälgimise, aruandluse ja kontrollimise protsessi, 3) kirjeldada ja täiendada loetelu praktikatest kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja süsiniku sidumiseks, (4) koostata inventuur kliimamõjudega kohanemise tavade kohta.WP5 kogub kliimamuutuste teemalisi EL ja rahvusvahelisi teadmisi ühises raamistikus, katsetades neid teadmisi demofarmide kontekstis ja esitluste abil"

Ülesanded:

Ülesanne 5.1: ELis olemasolevate süsiniku- ja kliimametoodikate/tööriistade inventuur/kaardistamine (M1-78), Jht: AUA
Ülesanne 5.2: Farmides kliima kohta tehtavate hindamiste teostamise ühise metoodika väljatöötamine (M1-M46), juht: WUR
Ülesanne 5.3: Kasvuhoonegaaside vähendamise kvantifitseerimine, jälgimine, aruandlus, jälgimine (M6-M46), Juht: Idele
Ülesanne 5.4: Ühise kasvuhoonegaaside leevendamise suunise koostamine (M6-M84), juht: FIBL
Ülesanne 5.5: Ühise kliimamuutuste kohandamise suunise koostamine (M6-M84), juht: Arvalis
Juht: WR

"WP4 eesmärgid on (1) koondada kliimanutikad lahendused süsteemselt 10 eluslaboris (Living Labs) koostöös põllumeestega, (2), teha praktikutele kättesaadavaks eluslabori põhimõtted ja tööriistad, kaasatud inimeste õppetundide kaudu ja (3) välja töötada soovitused tulevaste kliimanutikate partnerluste jaoks. Kliimanutikad lahendused võivad olla nii tehnilised kui sotsiaalsed uuendused. Kümne riigi eluslaboerid juhivad projektipartnerid, hõlbustavad ja seiravad neid."

Ülesanded:

Ülesanne 4.1: Eluslaboreid toetav töörühm (Community of Practice) (M1-M72), juht: WR
Ülesanne 4.2: Olukorra ja tingimuste analüüs ning eluslaborite loomine (M6-M16), juht: Ual
Ülesanne 4.3: Eluslaborite käitamine (M13-M72), juht: WR
Ülesanne 4.4: Eluslaborite seire ja hindamine (M13-M74), juht: ILVO
Ülesanne 4.5: Integreeritud hindamine soovituste koostamiseks, tegevuste skaleerimiseks ja tulevaste partnerluste jaoks (M60-M84), juht: UAL
Juht: Teagasc

"See WP toetab kuni 4,500 demoürituse korraldamist 27 riigis. Ürituste tulemuseks on kliimanutikate lähenemisviiside suurem rakendamine EL põllumeeste poolt. WP3 toetab iga-aastaseid demokampaaniaid, reklaamib mitme osaleja lähenemisviisi ja aitab kaasa kestvale õppimisele demoürituste korraldamise kaudu. Demotegevused on avatud kigile huvilistele ja esitlevad vastuvõtvas demoarmis kasutusele võetud rakendusi, rakendamise tõhusust, kaasnevaid hüvesid ja tagasilööke."

Ülesanded:

Ülesanne 3.1: Demoürituste ettevalmistamine (M1-M12), juht: Teagasc
Ülesanne 3.2: Iga-aastaste demokampaaniate toetamine ja hõlbustamine (M13-M84), juht: AAC
Ülesanne 3.3: Demotegevustest õppimine ja nende pidev parandamine (M13-M84), juht: WR
Ülesanne 3.4: Demoürituste haldamine, koordineerimine ja jälgimine (M13-M84), juht: BIOS
Ülesanne 3.5: Põllumajandustootjate ja nõustajate võimekuse arendamine demoürituste jaoks (M6 - M84), juht: EV ILVO
Juht: CRPA

WP2 eesmärk on hõlbustada üleminekut kliimanutikale põllumajandusele 1500 demofarmi võrgustikus 27 riigis. Kolm peamist toimingut talude jätkusuutlikkuseni: 1) elujõuliste ja kohandatud kliimamuutustega kohanemis- ja leevendusmeetmete plaanide (AMP) seadistamine, rakendamine ja jälgimine; 2) tulemuste hindamine ja valideerimine talu, riigi ja Euroopa tasandil; 3) põllumajandustootja ja nõustaja suutlikkus keskkonnasõbralikuülemineku suunas.

Ülesanded:

Ülesanne 2.1: tegevuste kavandamine (M6-M54), juht: CRPA
Ülesanne 2.2: Praktikasse viimine (M6-M72) Juht: ProAgria
Ülesanne 2.3: Seire, tulemuste hindamine ja valideerimine talude tasandil (M25-M80) Juht: ATB
Ülesanne 2.4: tulemused Euroopa tasandil (M36-M84), juht: Idele
Ülesanne 2.5: nõustajatele ja põllumeestele suutlikkuse suurendamine (M18-M84), juht: Teagasc
Juht: EV ILVO

"WP1 peamised eesmärgid on demofarmide võrgustiku seadistamine ja haldamine ning teabevahetuse ja suutlikkuse suurendamise protsesside hõlbustamine, et toetada käitumismuutusi kliimanutika põllumajanduse suunas. WP1 koondab põhimõtted riiklike ja üleeuroopalise võrgustiku haldamiseks, kasutades tsüklilist planeerimise, seire ja hindamise meetodeid. WP1 tegutseb ka siseõppekeskusena, et toetada demofarmide, riiklike koordinaatorite ja nõustajate suutlikkust."

Ülesanded:

Ülesanne 1.1: võrgustiku halduse ja teadmiste vahetamise võimaldamise raamistik (M1-M9), juht: EV ILVO
Ülesanne 1.2: Demofarmide võrgustiku koondamine, koordineerimine ja jätkusuutlikkus (M1-M84), juht: BIOS
Ülesanne 1.3: teadmiste vahetamise juhtimine riiklikul tasandil (M6-M84), juht: Sze
Ülesanne 1.4: teadmiste vahetamise haldamine EL-i tasemel (M6-M84), juht: WU
Ülesanne 1.5: Demofarmide, riiklike koordinaatorite ja nõustajate koolituskeskus (M12-M84), juht: CONSULAI
Ülesanne 1.6: võrgustike loomise ja teadmiste vahetamise protsesside mõistmine (M12-M84), juht: EV ILVO