Konzorcium projektu

Viac ako 80 partnerov z 27 krajín s rovnakým cieľom prispôsobiť poľnohospodársky sektor EÚ zmene klímy