Projekti kohta

Üleeuroopaline pilootfarmide võrgustik, mis rakendab ja demonstreerib kliimanutikaid süsinikneutraalse Euroopa lahendusi

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo on ainulaadne üleeuroopaline demofarmide võrgustik, mis hõlmab 28 riiki ja kõiki pedoklimaatilisi piirkondi. Projekti eesmärk on kiirendada põllumeeste ja kõigi kliimanutika AKIS (põllumajanduslike teadmiste ja innovatsioonisüsteem) osaliste poolt kliimasõbralike tavade ja lahenduste rakendamist. Selleks et kohandada põllumajandustootmise süsteeme kliimamuutustega ning saavutada süsinikuneutraalne põllumajandussektor aastaks 2050, täites sellega ELi kliimastrateegia eesmärke.

Projekti täisnimi

Üleeuroopaline pilootfarmide võrgustik, mis rakendab ja demonstreerib kliimanutikaid süsinikneutraalse Euroopa lahendusi

Projekti number

101060212

Kaasatud partnerid

81

Alguskuupäev

01 October 2022

Projekti kestus

84 kuud

Lõppkuupäev

30 September 2029

Tööpaketid

9

Tulemid

53

Kaasatud riigid

28

Verstapostid

79

Koordinaator

Institut de l'elevage (IDELE)

Projekti juht

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Rahastaja

European Research Executive Agency

Rahastamisprogramm

Horizon Europe

Eesmärgi saavutamiseks kasutab projekt mitme osalise (MultiActor) lähenemisviisi, ühendades 1500 demofarmi ja nende nõustajaid Euroopa ja riiklikul tasandil, et suurendada teadmiste vahetamist ja ristkasutust vastavas AKISes. Nõustaja toetab põllumajandusettevõtet kohanemis- ja leevendusmeetmete rakendamisel ning hindab ja jälgib praktikate keskkonnamõju ühtlustatud metoodikate ja tööriistade toel.

Tehnilisi ja sotsiaalseid uuendusi mitmete temaatiliste valdkondade viisi esitletakse kuue iga-aastase kampaania jooksul. Korraldatakse ning toetatakse interaktiivset vastastikust õppimist. Uusi kliimanutikaid lahendusi luuakse ja testitakse ning õppetunde jagatakse ning laiendatakse mitmeosalise lähenemise kaudu.

"Avalikke ja erasektori krediidimehhanisme võrreldakse ja esitletakse AKIS osalistele, ergutades sellega kliimanutikate lahenduste kasutusele võttu ning tagades samal ajal jätkusuutlikud ärimudelid. Korraldatakse strateegiline ja operatiivne koostöö mude projektide, algatuste ja poliitikakujundajatega nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil, et jagada teadmisi, korraldada koordineeritud meetmeid ja koostada poliitikasoovitusi. Tulemuste laialdase leviku ja kasutuselevõtu jaoks võetakse EL ja riiklikul tasandil kasutusele ambitsioonikas levitamise, kommunikatsiooni ja rakendamise strateegia."