Tematisk område

12 Tilpasning og afbødemiske tematiske områder dækker alle vigtige aspekter af klimaændringer i landbruget