Tematiskā zona

12 adaptācijas un seku mazināšanas tematiskās jomas aptver visus svarīgākos klimata pārmaiņu aspektus lauksaimniecībā.