Arbejdspakker og leverancer

10 arbejdspakker er her for at trække Europa Landbrugssektor mod klimatilpasning og kulstofneutralitet

Arbejdspakker

Leverancer

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Lead: IDELE

Målet er at sikre overholdelse af de 'etiske krav', der er beskrevet i denne arbejdspakke. Denne arbejdspakke angiver de 'etiske krav', som projektet skal overholde.
Lead: IDELE

WP9 grupperer de aktiviteter, der sikrer en rettidig og kvalitetslevering af projektets resultater, opfylder dens mål og fremmer de forventede virkninger. De operationelle mål er følgende (1) den økonomiske og administrative styring af projektet, (2) koordinering og overvågning af projektets fremskridt og resultatkvalitet, (3) den dynamiske planlægning og overvågning af projektet, revision af arbejdet Planlæg i perspektivet for at fremme de forventede påvirkninger, der er anført i arbejdsprogrammet

Opgaver:

Opgave 9.1: Administrativ, logistisk, økonomisk styring og periodisk rapportering (M1-M84), bly: IDELE
Opgave 9.2: Projektaktiviteter, videnskabelig og teknisk fremskridtsovervågning og påvirkningskoordination (M1-M84), bly: IDELE
Opgave 9.3: Dynamisk planlægning og overvågning (M1-M84), bly: Idele
Opgave 9.4. Datastyringsplan og datainteroperabilitet (M01-M84), Lead: BIOS
Lead: BIOS

Hovedmålet er at planlægge og implementere en detaljeret formidlings-, kommunikations- og udnyttelsesstrategi for at fremskynde optagelsen af ​​klimaændringstilpasning og afbødningsforanstaltninger (AMM'er) blandt praktikere og forståelsen i det 27 EU -klima Smart Akis og på EU -niveau. WP8 indeholder: 1) planlægning; 2) Implementering og 3) kapacitetsopbygning til at sprede projektets output mellem partnere og på nationalt og EU -niveau. Projektresultater, værktøjer og materialer-Retningslinjer, EIP-AGRI-praksis Abstrakter, vidnesbyrd og træninger gemmes i et online viden reservoir.

Opgaver:

Opgave 8.1: Plan for formidling, udnyttelse og kommunikation (DEC) (M1-M84), bly: BIOS
Opgave 8.2: Formidling og kommunikationsaktiviteter på projektniveau (M3-M84), bly: BIOS
Opgave 8.3: Kommunikation og formidling på nationalt niveau (M3-M84), bly: IFJ
Opgave 8.4: Online Knowledge Reservoir (M1-M84), leder: BIOS
Opgave 8.5: Klima Farm Demo Final Training Toolbox (M24-M84), Lead: Idele
Lead: CONSULAI

Hovedmålet med WP7 er at forbinde projektet med fortid, løbende og fremtidige EU -projekter, flagskibsinitiativer og beslutningstagere (PIPS). De specifikke mål for WP7 er at (1) opbygge et netværk af projekter, flagskibsinitiativer og beslutningstagere (PIPS), dele viden og udvikle synergier; (2) deltage og organisere koordinerede begivenheder og producere politiske trusser; (3) udvikle et tæt samarbejde med de to søsterprojekter om klima smart demo; (4) Udvikle en bæredygtighedsstrategi for netværket.

Opgaver:

Opgave 7.1: Projekter, initiativer og politik (PIP) Strategic Plan (M01-M12), Lead: Consulai
Opgave 7.2: Formning af PIPS-linkene, forberedelse og vurdering af DAPS (M01-M84), bly: Ifoam
Opgave 7.3: Forberedelse og deltagelse i PIPS-aktiviteter (M25-M82), bly: Ulemper
Opgave 7.4: Samarbejde med "Sister" Climate Smart Demo Projects (M12-M84), leder: IDELE
Opgave 7.5: Strategi for selvbærenhed af netværket (M61-M84), bly: Consulai
Lead: CKIC

Målene med WP6 er at (1) analysere og øge opmærksomheden på givende mekanismer, der er tilgængelige til støtte Udvikle anbefalinger til EU og nationale politikker om, hvordan man skal opskalere givende mekanismer, der bruger som håndtag til transformation. WP6 vil analysere landmændets, værdikæderes behov og finansierere til at udvikle kapacitetsopbygningsværktøjer og politiske henstillinger.

Opgaver:

Opgave 6.1: Planlægning og koordinering (M1-M84), Lead: CKIC
Opgave 6.2: Givende mekanismer: Kunst og vejledning til implementering (M2-M36), bly: EI
Opgave 6.3: Evaluering af interessentbehov og udfordringer (M2-M48), bly: I4ce
Opgave 6.4: Udvikling af kapacitetsopbygningsmateriale og understøttende demonstration og innovation (M13-M84), bly: CKIC
Opgave 6.5: Udvikling af politiske anbefalinger fra EU-niveau til lokalt niveau (M24-M72), bly: ELO
Lead: IDELE

Målene med WP5 er at (1) uddybe en harmoniseret kulstof- og miljøvurderingsmetodik, (2) udvikle en overvågning, rapportering og verifikationsproces for at måle fremskridt, (3) opbygge og dele en opgørelse og beskrivelse af afbødningsteknikkerne for at reducere GHG Emissioner og øg carbon -sekvestrering, (4) opnår en beholdning og en beskrivelse af klimaændringstilpasningsteknikker. WP5 vil samle EU og international ekspertise i klimaændringsspørgsmål tilpasset gårdens sammenhænge til opbygning af en fælles ramme, der bruges i Pilot Farms WP2 og under demonstrationsaktivitet (WP3).

Opgaver:

Opgave 5.1: Beholdning/kortlægning af de eksisterende kulstof- og klimametoder/værktøjer, der bruges i EU (M1-78), Leder: AUA
Opgave 5.2: Udvikling af en fælles metodologi til udførelse af klimavurderinger på gårde (M1-M46), bly: WUR
Opgave 5.3: Uddyb en overvågning, rapportering, overvågningsproces Kvantificering af drivhusgasreduktion (M6-M46), Leder: Idele
Opgave 5.4: Byg en fælles GHG-afbødningsretningslinje (M6-M84), bly: FIBL
Opgave 5.5: Byg en fælles retningslinje for klimaændring
Lead: WR

Målene med WP4 er (1) at skabe systemiske klimaklima-løsninger i 10 levende laboratorier (LL) med landmænd, (2) for at stille praktikere til rådighed for de principper og værktøjer, der bruges af LL, der er eksemplificeret gennem de lektioner af folket involveret i at bruge dem og (3) udvikle anbefalinger til fremtidige partnerskaber, der beskæftiger sig med innovation og vedtagelse af CSF. Klima -smarte løsninger kan være så tekniske som sociale innovationer. Ti partnere vil køre en LL i deres land med en person, der er ansvarlig i hver for lettelse af LL og en anden person til overvågning.

Opgaver:

Opgave 4.1: Support af de levende laboratorier i et praksisfællesskab (M1-M72), bly: WR
Opgave 4.2: Analyser af situation og forhold og opsætning af de levende laboratorier (M6-M16), bly: ual
Opgave 4.3: Kørsel af de levende laboratorier (M13-M72), bly: WR
Opgave 4.4: Overvågning og evaluering af de levende laboratorier (M13-M74), bly: Ilvo
Opgave 4.5: Integreret vurdering af anbefalinger til skalering og fremtidige partnerskaber (M60-M84), bly: UAL
Lead: TEAGASC

Denne arbejdspakke understøtter levering af op til 4.500 demo-begivenheder i høj kvalitet i de 27 partnerlande, hvilket resulterer i øget anvendelse af klima-smarte landbrugsmetoder fra EU-landmænd. WP3 vil støtte seks årlige demokampagner; fremme en multi-skuespiller tilgang; og hjælpe kontinuerlig læring af projektskuespillere i levering af demo -begivenheder. Demo-aktiviteterne vil være tilgængelige for alle landmænd og vil demonstrere de løsninger, der er inkorporeret (på værtsgården), effektiviteten af ​​implementering af løsningen, co-fordelene og ulemperne.

Opgaver:

Opgave 3.1: Forberedelse til Climate Farm Demo Events (M1-M12), Lead: Teagasc
Opgave 3.2: Støtter og letter årlige Klima Farm Demo-kampagner (M13-M84), Lead: AAC
Opgave 3.3: Læring af og løbende forbedring af klimafarmdemo-aktiviteter (M13-M84), bly: WR
Opgave 3.4: Håndtering, koordinering og overvågning af klimaklima-gårddemo-begivenheder (M13-M84), bly: BIOS
Opgave 3.5: Opbygning af landmand og rådgiverkapacitet til klimabedriftsbegivenheder (M6 - M84), bly: Ev ilvo
Lead: CRPA

Arbejdspakke 2 sigter mod at lette overgangen til et klimasmart landbrug i et netværk på 1.500 PDF'er i 27 lande. Tre hovedhandlinger vil føre til gårdens bæredygtighed: 1) opsætning, anvendelse og overvågning af levedygtige og skræddersyede tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger planer (AMPS); 2) evaluering og validering af resultater på gård, land og europæisk niveau; 3) Opbygning af landmand og rådgiverkapacitet til den økologiske overgang.

Opgaver:

Opgave 2.1: Planlægning af aktiviteterne (M6-M54), bly: CRPA
Opgave 2.2: At gennemføre praksis (M6-M72) Leder: Proagria
Opgave 2.3: Overvågning, Resultater Evaluering og validering på gårdsniveau (M25-M80) Leder: ATB
Opgave 2.4: Konsoliderer resultater på europæisk niveau (M36-M84), bly: Idele
Opgave 2.5: Kapacitetsopbygning til rådgivere og landmænd (M18-M84), bly: Teagasc
Lead: EV ILVO

Hovedmålet for arbejdspakke 1 er at oprette og styre Demonstration Farm Network og lette og fange dynamiske processer for videnudveksling og kapacitetsopbygning til støtte for adfærdsændring mod klima Smart Farming (CSF). Efter en cyklisk planlægning, overvågning og evalueringsmetode overalt, vil WP1 udarbejde principper for national og europæisk netværksstyring og videnudveksling på CSF. Endelig vil WP1 også fungere som det interne træningscenter for projektet for at understøtte kapacitetsopbygning af PDFS, NCS og CFAS.

Opgaver:

Opgave 1.1: Rammer til aktivering af netværksstyring og videnudveksling (M1-M9), bly: Ev ilvo
Opgave 1.2: Konsolidering, koordinering og bæredygtighed af PDF-netværket (M1-M84), bly: BIOS
Opgave 1.3: Håndtering af videnudveksling på nationalt plan (M6-M84), bly: Sze
Opgave 1.4: Håndtering af videnudveksling på EU-niveau (M6-M84), bly: WU
Opgave 1.5: Climate Farmdemo Training Center for PDFS, NCS & CFAS (M12-M84), Lead: Consulai
Opgave 1.6: Forståelse af processer for netværk og videnudveksling (M12-M84), bly: Ev ilvo