Obszar tematyczny

12 Obszary tematyczne adaptacji i łagodzenia obejmują wszystkie ważne aspekty zmian klimatu w rolnictwie