Tematsko področje

12 tematskih področij prilagajanja in blaženja zajema vse pomembne vidike podnebnih sprememb v kmetijstvu