Tematická oblast

12 Adaptace a zmírnění Tematické oblasti pokrývají všechny důležité aspekty změny klimatu v zemědělství