Θεματική περιοχή

12 Οι θεματικές περιοχές προσαρμογής και μετριασμού καλύπτουν όλες τις σημαντικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία