Tematická oblasť

12 tematických oblastí adaptácie a zmierňovania zmeny klímy pokrývajúcich všetky dôležité aspekty zmeny klímy v poľnohospodárstve