Pracovní balíčky a výstupy

10 pracovních balíčků je tu proto, aby se odvětví zemědělství Evropy k adaptaci klimatu a neutralitu uhlíku

Pracovní balíčky

Výstupy

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Olovo: Idele

Cílem je zajistit dodržování „etických požadavků“ stanovených v tomto pracovním balíčku. Tento pracovní balíček stanoví „etické požadavky“, které musí projekt dodržovat.
Olovo: Idele

WP9 seskupuje činnosti, které zajistí včasné a kvalitní doručování výsledků projektu, splní jeho cíle a nakrmí očekávané dopady. Provozní cíle jsou následující (1) finanční a administrativní řízení projektu, (2) koordinace a sledování pokroku projektu a kvality výsledků, (3) dynamické plánování a monitorování projektu, revizi práce Plánujte v perspektivě podporovat očekávané dopady uvedené v pracovním programu

Úkoly:

Úkol 9.1: Administrativní, logistické, finanční a pravidelné hlášení (M1-M84), vedení: Idele
Úkol 9.2: Projektové aktivity, vědecké a technické sledování pokroku a koordinace dopadu (M1-M84), vedení: Idele
Úkol 9.3: Dynamické plánování a monitorování (M1-M84), vedení: Idele
Úkol 9.4. Plán správy dat a interoperabilita dat (M01-M84), olovo: BIOS
Olovo: BIOS

Hlavním cílem je naplánovat a implementovat podrobnou strategii šíření, komunikace a vykořisťování, která urychluje absorpci přizpůsobení změny klimatu a opatření na zmírnění (AMMS) mezi odborníky a porozumění v 27 inteligentních akcích EU a na úrovni EU. WP8 zahrnuje: 1) plánování; 2) implementace a 3) budování kapacit pro šíření projektových výstupů mezi partnery a na úrovni národní a EU. Výsledky projektu, nástroje a materiály-Pokyny, EIP-AGRI Praxe Abstrakt, posudky a školení budou uloženy v online znalostní nádrži.

Úkoly:

Úkol 8.1: Plán šíření, vykořisťování a komunikace (DEC) (M1-M84), Lead: BIOS
Úkol 8.2: šíření a komunikační aktivity na úrovni projektu (M3-M84), olovo: BIOS
Úkol 8.3: Komunikace a šíření na národní úrovni (M3-M84), vedení: IFJ
Úkol 8.4: Online znalostní nádrž (M1-M84), Leader: BIOS
Úkol 8.5: Climate Farm Demo Final Training Toolbox (M24-M84), vedení: Idele
Olovo: Consulai

Hlavním cílem WP7 je propojit projekt s minulými, probíhajícími a budoucími projekty EU, vlajkovými iniciativami a tvůrci politik (PIPS). Specifickými cíli WP7 je (1) vybudovat síť projektů, vlajkových iniciativ a tvůrců politik (PIP), sdílení znalostí a rozvíjející se synergie; (2) účastnit se a organizovat koordinované události a produkovat politických kalhotek; (3) rozvíjet úzkou spolupráci s dvěma sesterskými projekty na Climate Smart Demo; (4) Vypracovat strategii udržitelnosti pro síť.

Úkoly:

Úkol 7.1: Strategický plán projektů, iniciativ a politiky (PIP) (M01-M12), Lead: Consulai
Úkol 7.2: tvarování odkazů na pips, příprava a hodnocení DAPS (M01-M84), vedení: Ifoam
Úkol 7.3: Příprava a účast na aktivitách PIPS (M25-M82), vedení: Nevýhody
Úkol 7.4: Spolupráce s „sesterskými“ inteligentními demo projekty (M12-M84), Leader: Idele
Úkol 7.5: Strategie pro soběstačnost sítě (M61-M84), Lead: Consulai
Olovo: CKIC

Cílem WP6 je (1) analyzovat a zvýšit povědomí o odměňujících mechanismech dostupných pro podporu provádění zesilovačů na farmách, (2) pro podporu budování kapacit pro demonstraci a použití těchto odměňujících mechanismů v projektové síti, (3) Vypracovat doporučení pro EU a národní politiky, jak zvětšit mechanismy odměňování používají jako páky pro transformaci. WP6 bude analyzovat potřeby zemědělců, aktérů hodnotového řetězce a poskytovatelů finančních pracovníků k vývoji nástrojů pro budování kapacit a politických doporučení.

Úkoly:

Úkol 6.1: Plánování a koordinace (M1-M84), Lead: CKIC
Úkol 6.2: Mechanismy odměňování: Nejmodernější a vedení pro implementaci (M2-M36), vedení: EI
Úkol 6.3: Posouzení potřeb a výzev zúčastněných stran (M2-M48), vedení: i4ce
Úkol 6.4: Vývoj materiálu pro budování kapacit a podpůrná demonstrace a inovace (M13-M84), vedení: CKIC
Úkol 6.5: Vývoj politických doporučení z úrovně EU na místní úroveň (M24-M72), Lead: Elo
Olovo: Idele

Cíle WP5 je (1) propracovat harmonizovanou metodologii uhlíku a environmentálního posouzení (2) vyvinout proces monitorování, hlášení a ověření pro měření pokroku, (3) vytvořit a sdílet zásoby a popis technik zmírnění ke snížení GHG pro snížení GHG Emise a zvýšení sekvestrace uhlíku, (4) dosahují inventáře a popis technik přizpůsobení změny klimatu. WP5 shromáždí EU a mezinárodní odborné znalosti týkající se otázek změny klimatu přizpůsobené kontextům farmy pro budování společného rámce používaného v pilotních farmách WP2 a během demonstrační aktivity (WP3).

Úkoly:

Úkol 5.1: Inventář/mapování stávajících metodik/nástrojů/nástrojů uhlíku a klimatu používaných v EU (M1-78), olovo: AUA
Úkol 5.2: Vývoj běžné metodiky pro provádění hodnocení klimatu na farmách (M1-M46), vedení: Wur
Úkol 5.3: Vypracovat monitorování, hlášení, monitorovací proces kvantifikace redukcí skleníkových plynů (M6-M46), olovo: Idele
Úkol 5.4: Vytvořte běžné pokyny pro zmírnění skleníkových plynů (M6-M84), vedení: fibl
Úkol 5.5: Vytvořte běžné pokyny pro přizpůsobení změny klimatu (M6-M84), olovo: arvalis
Olovo: WR

Cíle WP4 jsou (1) společně vytvářet systémová inteligentní řešení pro klima v 10 živých laboratořích (LL) s farmáři, (2), aby praktikujícím poskytli zásady a nástroje používané LL příkladem prostřednictvím poučení o lidech zapojený do jejich používání a (3) vypracovat doporučení pro budoucí partnerství zapojená do inovací a přijetí CSF. Inteligentní řešení klimatu by mohla být také technická jako sociální inovace. Deset partnerů provozuje LL ve své zemi s jednou osobou odpovědnou v každé z nich za usnadnění LL a další osoby za monitorování.

Úkoly:

Úkol 4.1: Podpora živých laboratoří v komunitě praxe (M1-M72), Lead: WR
Úkol 4.2: Analýzy situace a podmínek a zřízení živých laboratoří (M6-M16), olovo: UAL
Úkol 4.3: Spuštění Living Labs (M13-M72), Lead: WR
Úkol 4.4: Monitorování a hodnocení živých laboratoří (M13-M74), vedení: ILVO
Úkol 4.5: Integrované hodnocení doporučení pro měřítko a budoucí partnerství (M60-M84), Lead: UAL
Olovo: Teagasc

Tento WP bude podporovat dodávku až 4,500 vysoce kvalitních demo událostí napříč 27 partnerskými zeměmi, což povede ke zvýšení aplikací přístupů inteligentních zemědělců v oblasti klimatu zemědělců EU. WP3 bude podporovat šest ročních demo kampaní; propagovat přístup s více actor; a pomáhat nepřetržitému učení od herců projektů při doručování demo událostí. Demo aktivity budou k dispozici všem zemědělcům a předvedou řešení Incorporated (na hostitelské farmě), účinnost implementace řešení, spolupráce a nevýhody.

Úkoly:

Úkol 3.1: Příprava na demo události v oblasti klimatu (M1-M12), vedení: Teagasc
Úkol 3.2: Podpora a usnadňování každoročních kampaní na klimatické farmy (M13-M84), Lead: AAC
Úkol 3.3: Učení se a neustále zlepšuje demo aktivity v oblasti klimatu (M13-M84), vedení: WR
Úkol 3.4: Správa, koordinace a monitorování demo událostí pro klimatické farmy (M13-M84), vedení: BIOS
Úkol 3.5: Kapacita budování zemědělců a poradců pro demo události v oblasti klimatu farmy (M6 - M84), vedení: EV Ilvo
Olovo: CRPA

Cílem WP2 je usnadnit přechod na zemědělství ve formátu klimatu v síti 1 500 PDF v 27 zemích. Tři hlavní akce povedou k udržitelnosti farem: 1) založení, zavedení do praxe a sledování životaschopných a přizpůsobených adaptačních a zmírňujících opatření (AMP); 2) hodnocení a ověření výsledků na farmářské, země a evropské úrovni; 3) Budování kapacity zemědělců a poradců vůči ekologickému přechodu.

Úkoly:

Úkol 2.1: Plánování činností (M6-M54), Lead: CRPA
Úkol 2.2: Uvedení do praxe (M6-M72) Olovo: Proagria
Úkol 2.3: Monitorování, vyhodnocení výsledků a ověření na úrovni farmy (M25-M80) Olovo: ATB
Úkol 2.4: Konsolidace výsledků na evropské úrovni (M36-M84), vedení: Idele
Úkol 2.5: Budování kapacit pro poradce a zemědělce (M18-M84), Lead: Teagasc
Olovo: ev ilvo

Hlavními cíli WP1 jsou zřizování a správu demonstrační farmy a usnadňují a zachycují dynamické procesy výměny znalostí a budování kapacit na podporu změny chování vůči inteligentnímu zemědělství v klimatu (CSF). Po cyklickém plánování, monitorovacím a hodnocení po celou dobu bude WP1 navrhnout zásady pro správu národní a evropské sítě a výměnu znalostí na CSF. Nakonec bude WP1 také působit jako interní výcvikové středisko projektu, aby podporovalo budování kapacit PDF, NCS a CFAS.

Úkoly:

Úkol 1.1: Rámec pro povolení správy sítě a výměnu znalostí (M1-M9), Lead: EV ILVO
Úkol 1.2: Konsolidace, koordinace a udržitelnost sítě PDF (M1-M84), Lead: BIOS
Úkol 1.3: Správa výměny znalostí na národní úrovni (M6-M84), Lead: Sze
Úkol 1.4: Správa výměny znalostí na úrovni EU (M6-M84), Lead: Wu
Úkol 1.5: Climate Farmdemo Training Center for PDFS, NCS & CFAS (M12-M84), Lead: Consulai
Úkol 1.6: Porozumění procesům sítě a výměny znalostí (M12-M84), vedení: ev ilvo