O projektu

Evropská síť pilotních zemědělců provádějících a demonstrující inteligentní řešení klimatu pro uhlíkovou neutrální Evropu

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Demo Climate Farm je jedinečná pan-evropská síť pilotních demo farmářů (PDF) pokrývající 28 zemí a všech pedo-klimatických oblastí. Jeho celkovým cílem je urychlit přijetí praktik a řešení CSF (CSF) farmáři a všemi aktéry inteligentních zemědělských znalostí a inovací systémů (AKI) s cílem přizpůsobit zemědělské systémy a dosažení a všech aktérů. Uhlíkový neutrální zemědělský sektor do roku 2050, čímž splňuje cíle klimatické strategie EU.

Úplný název projektu

Evropská síť pilotních zemědělců provádějících a demonstrující inteligentní řešení klimatu pro uhlíkovou neutrální Evropu

Číslo projektu

101060212

Zapojení partneři

81

Datum zahájení

01 October 2022

Doba trvání projektu

84 měsíce

Datum ukončení

30. září 2029

Pracovní balíčky

9

Výstupy

53

Včetně zemí

28

Milníky

79

Koordinátor

Institut de l'elevage (IDELE)

Projektový management

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Udělení pravomoci

European Research Executive Agency

Program financování

Horizon Europe

Pro dosažení tohoto cíle projekt přijímá přístup víceového přístupu propojení 1500 pilotních demo farmářů a jejich poradců pro klimatické zemědělství (CFA) na evropské a národní úrovni, aby zvýšila výměnu znalostí a křížové oplodnění v jejich příslušných AKIS. CFA budou podporovat PDF při provádění adaptačních a zmírňujících opatření navržených kontextualizovanými pokyny a posoudí a sledují jejich environmentální výkon díky harmonizovaným metodikám a nástrojům.

Technické a sociální inovace pokrývající širokou škálu tematických oblastí budou prokázány širšímu zemědělské komunitě v šesti ročních demo kampaních organizováním 4500 demo akcí a podporou interaktivního a peer-to-peer učení. Nová a inovativní řešení CSF budou vytvořena společně v 10 živých laboratořích rozšířených po celé Evropě a poučení získané z více aktérových inovací budou sdíleny a upraveny.

Soubor veřejných a soukromých mechanismů odměňování bude identifikován, navržen a prokázán aktérům AKIS, čímž bude motivován zavádění řešení CSF a zároveň zajišťuje udržitelné obchodní modely. Strategická a provozní spolupráce bude organizována s projekty, vlajkovými iniciativami a tvůrci politik na evropské a národní úrovni za účelem sdílení znalostí, organizování koordinovaných akcí a vytváření politických kalhotek. A konečně, aby se urychlilo široké šíření a absorpci výsledků, bude nasazeno ambiciózní šíření, vykořisťování a komunikační strategie na úrovni EU a na národní úrovni.