Pakiety robocze i rezultaty

10 pakietów roboczych jest tutaj, aby przyciągnąć europejski sektor rolny w kierunku adaptacji klimatu i neutralności węgla

Pakiety Robocze

Rezultaty

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Ołów: IDELE

Celem jest zapewnienie zgodności z „wymaganiami etycznymi” określonymi w tym pakiecie pracy. Ten pakiet pracy określa „wymagania etyczne”, z którymi musi przestrzegać projekt.
Ołów: IDELE

WP9 grupuje działania, które zapewnią terminowe i wysokiej jakości realizację wyników projektu, spełnia jego cele i zasila oczekiwane skutki. Cele operacyjne są następujące (1) zarządzanie finansowym i administracyjnym projektu, (2) koordynacja i monitorowanie postępu projektu i jakości wyników, (3) dynamiczne planowanie i monitorowanie projektu, przeglądając prace Plan w perspektywie wspierania oczekiwanych skutków wymienionych w programie pracy

Zadania:

Zadanie 9.1: Administracyjne, logistyczne, zarządzanie finansami i raportowanie okresowe (M1-M84), przewód: Idele
Zadanie 9.2: Działania projektowe, monitorowanie postępów naukowych i technicznych oraz koordynacja wpływu (M1-M84), prowadzenie: idele
Zadanie 9.3: Planowanie i monitorowanie dynamiczne (M1-M84), Lead: Idele
Zadanie 9.4. Plan zarządzania danymi i interoperacyjność danych (M01-M84), przewód: BIOS
Ołów: BIOS

Głównym celem jest zaplanowanie i wdrożenie szczegółowej strategii rozpowszechniania, komunikacji i eksploatacji w celu przyspieszenia przychodności do adaptacji zmian klimatu i mierników łagodzenia (AMM) wśród praktyków oraz zrozumienia w 27 UE Smart Akis i na poziomie UE. WP8 obejmuje: 1) planowanie; 2) Wdrożenie i 3) budowanie zdolności do rozpowszechniania wyników projektu między partnerami oraz na poziomie krajowym i UE. Wyniki projektu, narzędzia i materiały-Wytyczne, Streszczenia praktyki EIP-AGRI, referencje i szkolenia będą przechowywane w zbiorniku wiedzy online.

Zadania:

Zadanie 8.1: Plan rozpowszechniania, wyzysku i komunikacji (DEC) (M1-M84), prowadzenie: BIOS
Zadanie 8.2: Działania rozpowszechniania i komunikacji na poziomie projektu (M3-M84), prowadzenie: BIOS
Zadanie 8.3: Komunikacja i rozpowszechnianie na poziomie krajowym (M3-M84), prowadzenie: IFJ
Zadanie 8.4: Zbiornik wiedzy online (M1-M84), lider: BIOS
Zadanie 8.5: Klimatyzacja Demo Final Training Toolbox (M24-M84), Lead: Idele
Ołów: Consulai

Głównym celem WP7 jest połączenie projektu z przeszłymi, bieżącymi i przyszłymi projektami UE, flagowymi inicjatywami i decydentami (PIPS). Konkretnymi celami WP7 to (1) budowanie sieci projektów, flagowych inicjatyw i decydentów (PIPS), dzielenie się wiedzą i rozwijanie synergii; (2) uczestniczyć i organizować skoordynowane zdarzenia i produkują majtki; (3) rozwinąć ścisłą współpracę z dwoma siostrzanymi projektami na temat Climate Smart Demo; (4) Opracuj strategię zrównoważonego rozwoju dla sieci.

Zadania:

Zadanie 7.1: Projekty, inicjatywy i polityka (PIP) Plan strategiczny (M01-M12), przewód: Consulai
Zadanie 7.2: Kształtowanie linków PIPS, przygotowanie i ocena DAP (M01-M84), ołów: IFOAM
Zadanie 7.3: Przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach PIPS (M25-M82), ołów: wady
Zadanie 7.4: Współpraca z projektami „Sister” Smart Demo Climate (M12-M84), lider: Idele
Zadanie 7.5: Strategia samowystarczalności sieci (M61-M84), Lead: Consulai
Ołów: Ckic

Celem WP6 jest (1) analiza i zwiększenie świadomości nagradzających mechanizmów dostępnych w celu wsparcia wzmacniaczy w gospodarstwach (2) w celu wsparcia budowania zdolności do demonstracji i wykorzystania tych nagradzających mechanizmów w sieci projektu (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) do (3) Opracuj zalecenia dotyczące polityki UE i krajowych dotyczących skalowania mechanizmów satysfakcjonujących jako dźwigni do transformacji. WP6 przeanalizuje potrzeby rolników, podmiotów łańcucha wartości i sponsorów w celu opracowania narzędzi i zaleceń dotyczących budowania zdolności.

Zadania:

Zadanie 6.1: Planowanie i koordynacja (M1-M84), prowadzenie: CKIC
Zadanie 6.2: Mechanizmy nagradzania: najnowocześniejsze i wytyczne dotyczące wdrażania (M2-M36), prowadzenie: EI
Zadanie 6.3: Ocena potrzeb i wyzwań interesariuszy (M2-M48), prowadzenie: i4ce
Zadanie 6.4: Opracowywanie materiałów budujących zdolności oraz wspieranie demonstracji i innowacji (M13-M84), prowadzenie: CKIC
Zadanie 6.5: Opracowanie zaleceń zasad od poziomu UE do poziomu lokalnego (M24-M72), prowadzenie: ELO
Ołów: IDELE

Celem WP5 jest (1) opracowanie zharmonizowanej metodologii oceny węgla i środowiska, (2) opracowanie procesu monitorowania, raportowania i weryfikacji w celu pomiaru postępów, (3) budowanie i dzielenie się zapasami i opisem technik łagodzenia w celu zmniejszenia GHG Emisje i zwiększenie sekwestracji węgla (4) osiągają zapasy i opis technik adaptacji zmian klimatu. WP5 zgromadzi UE i międzynarodową wiedzę specjalistyczną w sprawie problemów związanych z zmianami klimatu dostosowanymi do kontekstów gospodarstw do budowania wspólnych ram używanych w gospodarstwach pilotażowych WP2 i podczas działania demonstracyjnego (WP3).

Zadania:

Zadanie 5.1: Zapasy/mapowanie istniejących metodologii/narzędzi klimatycznych i klimatycznych stosowanych w UE (M1-78), ołów: AUA
Zadanie 5.2: Opracowanie wspólnej metodologii przeprowadzania ocen klimatycznych w gospodarstwach (M1-M46), ołów: WUR
Zadanie 5.3: Opracuj monitorowanie, raportowanie, proces monitorowania kwantyfikacji redukcji GHG (M6-M46), przewód: idele
Zadanie 5.4: Zbuduj wspólne wytyczne łagodzenia GHG (M6-M84), prowadzenie: FIBL
Zadanie 5.5: Zbuduj wspólne wytyczne adaptacji zmian klimatu (M6-M84), przewód: arvalis
Ołów: WR

Celem WP4 to (1) współtworzenie systemowych inteligentnych rozwiązań klimatycznych w 10 żywych laboratoriach (LL) z rolnikami (2) udostępnienie praktykującom zasady i narzędzia używane przez LL, przykłady na wyciągnięte wnioski z ludzi zaangażowany w ich korzystanie z nich i (3) opracuj zalecenia dotyczące przyszłych partnerstw zaangażowanych w innowacje i przyjęcie płynu mózgowo -rdzeniowego. Smart Solutions Climate mogą być równie techniczne, jak innowacje społeczne. Dziesięciu partnerów poprowadzi w swoim kraju LL z jedną osobą odpowiedzialną za ułatwienie LL i inną osobą do monitorowania.

Zadania:

Zadanie 4.1: Wsparcie żywych laboratoriów w społeczności praktyki (M1-M72), prowadzenie: WR
Zadanie 4.2: Analiza sytuacji i warunków oraz skonfigurowanie żywych laboratoriów (M6-M16), prowadzenie: UAL
Zadanie 4.3: Prowadzenie Living Labs (M13-M72), prowadzenie: WR
Zadanie 4.4: Monitorowanie i ocena żywych laboratoriów (M13-M74), prowadzenie: ILVO
Zadanie 4.5: Zintegrowana ocena zalecenia dotyczące skalowania i przyszłych partnerstw (M60-M84), prowadzenie: UAL
Ołów: Teagasc

Ten WP będzie wspierać dostarczenie do 4,500 wysokiej jakości zdarzeń demo w 27 krajach partnerskich, co spowoduje zwiększenie stosowania inteligentnych podejść do hodowli klimatu przez rolników UE. WP3 będzie wspierać sześć corocznych kampanii demonstracyjnych; promować podejście wieloaktorowe; i pomoc w ciągłym uczeniu się przez aktorów projektu w dostarczaniu zdarzeń demo. Działania demo będą dostępne dla wszystkich rolników i zademonstrują rozwiązania włączone (na farmie gospodarza), skuteczność wdrażania rozwiązania, ko-podstawowe i wady.

Zadania:

Zadanie 3.1: Przygotowanie do zdarzeń demonstracyjnych w gospodarstwie klimatycznym (M1-M12), prowadzenie: Teagasc
Zadanie 3.2: Wspieranie i ułatwianie corocznych kampanii demo farm klimatycznych (M13-M84), prowadzenie: AAC
Zadanie 3.3: Uczenie się od działań demonstracyjnych farm klimatycznych i ciągłego poprawy (M13-M84), prowadzenie: WR
Zadanie 3.4: Zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie zdarzeń demo farm klimatycznych (M13-M84), prowadzenie: BIOS
Zadanie 3.5: Budowanie zdolności rolników i doradcy na imprezy demo farm klimatycznych (M6 - M84), prowadzenie: EV Ilvo
Ołów: CRPA

WP2 ma na celu ułatwienie przejścia do rolnictwa klimatycznego w sieci 1500 PDF w 27 krajach. Trzy główne działania doprowadzą do zrównoważonego rozwoju gospodarstwa: 1) utworzenie, wprowadzenie w życie i monitorowanie rentownych i dostosowanych planów adaptacyjnych i łagodzących środków (AMP); 2) ocena i walidacja wyników na poziomie gospodarstwa, kraju i europejskim; 3) Budowanie zdolności rolnika i doradcy w kierunku przejścia ekologicznego.

Zadania:

Zadanie 2.1: Planowanie działań (M6-M54), prowadzenie: CRPA
Zadanie 2.2: Umieszczenie w praktyce (M6-M72) Prowadzenie: Proagria
Zadanie 2.3: Monitorowanie, ocena wyników i walidacja na poziomie gospodarstwa (M25-M80) Ołów: ATB
Zadanie 2.4: Konsoliduj wyniki na poziomie europejskim (M36-M84), prowadzenie: idele
Zadanie 2.5: Budowanie zdolności dla doradców i rolników (M18-M84), prowadzenie: Teagasc
Ołów: ev ilvo

Główne cele WP1 są tworzenie i zarządzanie siecią farmy demonstracyjnej oraz ułatwianie i przechwytywanie dynamicznych procesów wymiany wiedzy i budowania zdolności w celu wsparcia zmian behawioralnych w kierunku inteligentnego rolnictwa (CSF). Po cyklicznym planowaniu, podejściu do monitorowania i oceny w całym, WP1 opracuje zasady krajowego i europejskiego zarządzania siecią i wymiany wiedzy na CSF. Wreszcie, WP1 będzie również działał jako wewnętrzne centrum szkoleniowe projektu, aby wspierać budowanie zdolności PDF, NCS i CFA.

Zadania:

Zadanie 1.1: Ramy umożliwiające zarządzanie siecią i wymianę wiedzy (M1-M9), prowadzenie: EV ILVO
Zadanie 1.2: Konsolidacja, koordynacja i zrównoważony rozwój sieci PDF (M1-M84), prowadzenie: BIOS
Zadanie 1.3: Zarządzanie wymianą wiedzy na poziomie krajowym (M6-M84), prowadzenie: Sze
Zadanie 1.4: Zarządzanie wymianą wiedzy na poziomie UE (M6-M84), prowadzenie: WU
Zadanie 1.5: Centrum szkoleń FarmDemo dla plików PDFS, NCS i CFA (M12-M84), prowadzenie: Consulai
Zadanie 1.6: Zrozumienie procesów sieciowych i wymiany wiedzy (M12-M84), prowadzenie: EV Ilvo