Σχετικά με

Ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πιλοτικών γεωργών που εφαρμόζουν και επιδεικνύουν έξυπνες κλιματικές λύσεις για μια Ευρώπη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Το Demo του Climate Farm είναι ένα μοναδικό πανευρωπαϊκό δίκτυο πιλοτικών Demo Farmers (PDFs) που καλύπτει 28 χώρες και όλες τις κλιματικές περιοχές. Ο συνολικός στόχος του είναι να επιταχυνθεί η υιοθέτηση πρακτικών και λύσεων από τους αγρότες και όλους τους φορείς της κλιματικής γεωργίας και των συστημάτων καινοτομίας (AKIS) με σκοπό την προσαρμογή του τομέα στην κλιματική αλλαγή και την επίτευξη ενός ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050, επιτυγχάνοντας τους στόχους της ΕΕ.

Πλήρες όνομα έργου

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πιλοτικών αγροτών που εφαρμόζουν έξυπνες κλιματικες λύσεις για μια Ευρώπη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Αριθμός έργου

101060212

Αριθμός έργου

81

Ημερομηνία έναρξης

01 October 2022

Διάρκεια έργου

84 μήνες

Ημερομηνία λήξης

30 Σεπτεμβρίου 2029

Πακέτα εργασίας

9

Παραδοτέα

53

Περιλαμβανόμενες χώρες

28

Ορόσημα

79

Συντονιστής

Institut de l'elevage (IDELE)

Διαχείριση έργου

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Χορηγούσα αρχή

European Research Executive Agency

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Horizon Europe

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο υιοθετεί μια πολυτομεακή προσέγγιση, συνδέοντας 1500 πιλοτικούς Demo Farmers (PDF) και τους Ειδικούς Κλιματικούς Αγροτικούς Συμβούλους (CFAs) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αύξηση της ανταλλαγής γνώσεων στα αντίστοιχα AKIS. Οι CFA's θα υποστηρίξουν τους PDFs στην εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και μετριασμού που προτείνονται από πλαισιωμένες κατευθυντήριες γραμμές, θα αξιολογήσουν και θα παρακολουθήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις χάρη σε εναρμονισμένες μεθοδολογίες & εργαλεία.

Τεχνικές και κοινωνικές καινοτομίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων θα επιδειχθούν στην ευρύτερη γεωργική κοινότητα σε έξι ετήσιες demo campaigns με τη διοργάνωση 4500 demo events και την υποστήριξη της διαδραστικής μάθησης. Νέες και καινοτόμες λύσεις για τη κλιματικά έξυπνη γεωργία θα συνδημιουργηθούν σε 10 Living Labs σε όλη την Ευρώπη και τα διδάγματα που θα αντληθούν από την καινοτομία πολλών φορέων θα μοιραστούν και θα επεκταθούν. Living Labs που διαδίδονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα διδάγματα που θα αντληθούν από την καινοτομία πολλαπλών ενεργειών θα μοιραστούν και θα κλιμακωθούν.

Θα προσδιοριστούν, θα προταθούν και θα παρουσιαστούν στους φορείς AKIS μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς μηχανισμούς επιβράβευσης, δίνοντας έτσι κίνητρα για την υιοθέτηση λύσεων CSF και εξασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα οργανωθεί στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία με έργα, εμβληματικές πρωτοβουλίες και φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μοιραστούν γνώσεις, να οργανωθούν συντονισμένες δράσεις και να παραχθούν ενημερωτικά δελτία πολιτικής. Τέλος, για να επιταχυνθεί η ευρεία διάδοση και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων, θα αναπτυχθεί μια φιλόδοξη στρατηγική διάδοσης, αξιοποίησης και επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.