O projektu

Vseevropska mreža pilotnih kmetov, ki izvaja in prikazuje podnebno pametne rešitve za ogljično nevtralno Evropo

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo je edinstvena vseevropska mreža pilotnih demo kmetov (PDFs), ki pokrivajo 28 držav in vsa pedoklimatska območja. Njen splošni cilj je pospešiti sprejemanje praks in rešitev podnebno pametnega kmetovanja s strani kmetov in vseh akterjev podnebno pametnih kmetijskih znanj in inovacijskih sistemov (AKIS), da bi prilagodili sisteme kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam in do leta 2050 dosegli ogljično nevtralen kmetijski sektor ter tako izpolnili cilje podnebne strategije EU.

Celotno ime projekta

VSEEVROPSKA MREŽA PILOTNIH KMETOV, KI IZVAJAJO IN PRIKAZUJEJO PODNEBNO PAMETNE REŠITVE ZA OGLJIČNO NEVTRALNO EVROPO

Številka projekta

101060212

Vpleteni partnerji

81

Začetni datum

01 October 2022

Trajanje projekta

84 meseci

Končni datum

30. September 2029

Delovni paketi

9

Izvedene aktivnosti

53

Vključene države

28

Mejniki

79

Koordinator

Institut de l'elevage (IDELE)

Vodenje projektov

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Organ, ki dodeljuje sredstva

European Research Executive Agency

Program financiranja

Horizon Europe

Za dosego tega cilja projekt uporablja pristop več akterjev s povezovanjem 1500 pilotnih demo kmetov in njihovih kmetijskih svetovalcev za podnebne spremembe (CFAs) na evropski in nacionalni ravni, da bi povečali izmenjavo znanja v njihovih AKIS. CFA bodo podpirali pilotne demo kmetije (PDFs) pri izvajanju prilagoditvenih in blažilnih ukrepov, ki jih predlagajo kontekstualizirane smernice, ter ocenjevali in spremljali njihovo okoljsko uspešnost s pomočjo usklajenih metodologij in orodij.

Tehnične in socialne inovacije, ki zajemajo širok spekter tematskih področij, bodo predstavljene širši kmetijski skupnosti v šestih letnih demonstracijskih kampanjah z organizacijo 4500 demo dogodkov ter podpiranjem interaktivnega in medsebojnega učenja. V 10 živih laboratorijih razporejenih po Evropi, se bodo soustvarjale nove in inovativne rešitve podnebno pametnega kmetovanja (CSF), izkušnje, pridobljene pri inovacijah z več akterji, pa se bodo delile in širile.

Nabor javnih in zasebnih mehanizmov nagrajevanja bo opredeljen, predlagan in predstavljen akterjem AKIS, s čimer bo spodbudil uporabo rešitev podnebno pametnega kmetovanja (CSF) in hkrati zagotovil trajnostne poslovne modele. Strateško in operativno sodelovanje bo organizirano s projekti, vodilnimi pobudami in oblikovalci politik na evropski in nacionalni ravni, za izmenjavo znanja, organizacijo usklajenih ukrepov in pripravo kratkih poročil o politikah. Za pospešitev širjenja in sprejemanja rezultatov se bo na ravni EU in nacionalni ravni izvajala ambiciozna strategija razširjanja, izkoriščanja in obveščanja.