Delovni paketi in izvedene aktivnosti

10 delovnih paketov je tu, da bi evropski kmetijski sektor spodbudili k prilagajanju podnebnim spremembam in ogljični nevtralnosti.

Delovni paketi

Izvedene aktivnosti

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Vodja: Idele

Cilj je zagotoviti skladnost z „etičnimi zahtevami“, določenimi v tem delovnem paketu. Ta delovni paket določa „etične zahteve“, ki jih mora projekt izpolnjevati.
Vodja: Idele

Delovni paket 9 (WP9) združuje dejavnosti, ki bodo zagotovile pravočasno in kakovostno doseganje rezultatov projekta, izpolnjevanje njegovih ciljev in doseganje pričakovanih učinkov. Operativni cilji so naslednji: (1) finančno in administrativno upravljanje projekta, (2) usklajevanje in spremljanje napredka projekta in kakovosti rezultatov, (3) dinamično načrtovanje in spremljanje projekta, revizija delovnega načrta v perspektivi za spodbujanje pričakovanih učinkov, navedenih v delovnem programu

Naloge:

Naloga 9.1: Upravno, logistično in finančno upravljanje ter redno poročanje (M1-M84), Vodja: IDELE
Naloga 9.2: Projektne dejavnosti, spremljanje znanstvenega in tehničnega napredka ter usklajevanje učinka(M1-M84), Vodja: IDELE
Naloga 9.3: Dinamično načrtovanje in spremljanje (M1-M84), Vodja: IDELE
Naloga 9.4. Načrt upravljanja s podatki in interoperabilnost podatkov (M01-M84), Vodja: BIOS
Vodja: BIOS

Glavni cilj je načrtovati in izvajati podrobno strategijo razširjanja, obveščanja in uporabe, za pospešitev sprejemanja prilagajanja podnebnim spremembam in njihovo blažitev (AMM) med izvajalci ter razumevanje v 27 EU podnebno pametnih AKIS in na ravni EU. Delovni paket 8 vključuje: 1) načrtovanje; 2) izvajanje in 3) krepitev zmogljivosti za širjenje rezultatov projekta med partnerji ter na nacionalni ravni in ravni EU. Rezultati projekta, orodja in gradiva - smernice, povzetki praks EIP-AGRI, pričevanja in usposabljanja - bodo shranjeni v spletnem zbiralniku znanja.

Naloge:

Naloga 8.1: Načrt za razširjanje, uporabo in obveščanje (DEC) (M1-M84), Vodja: BIOS
Naloga 8.2: Dejavnosti razširjanja in komuniciranja na ravni projekta (M3-M84), Vodja: BIOS
Naloga 8.3: Komunikacija in razširjanje na nacionalni ravni (M3-M84), Vodja: IFJ
Naloga 8.4: Spletni zbiralnik znanja (M1-M84), Vodja: BIOS
Naloga 8.5: Climate Farm Demo končna orodja za usposabljanje (M24-M84), Vodja: IDELE
Vodja: CONSULAI

Glavni cilj delovnega paketa 7 (WP7) je povezati projekt s preteklimi, tekočimi in prihodnjimi projekti EU, vodilnimi pobudami in oblikovalci politik (PIPs). Posebni cilji delovnega paketa 7 so: (1) vzpostaviti mrežo projektov, vodilnih pobud in oblikovalcev politik (PIPs), izmenjava znanja in razvoj sinergij; (2) sodelovanje in organizacija usklajenih dogodkov ter priprava kratkih poročil o politikah; (3) razviti tesno sodelovanje z dvema sestrskima projektoma o podnebno pametnih demo predstavitvah; (4) razviti trajnostno strategijo za mrežo.

Naloge:

Naloga 7.1: Projekti, pobude in politični (PIP) strateški načrt (M01-M12), Vodja: CONSULAI
Naloga 7.2: Oblikovanje povezav projektov, pobud in politik (PIPs), priprava in ocenjevanje DAPs(M01-M84), Vodja: IFOAM
Naloga 7.3: Priprava in sodelovanje pri dejavnostih projektov, pobud in politik (PIPs) (M25-M82), Vodja: CONS
Naloga 7.4: Sodelovanje s "sestrskimi" podnebno pametnimi demo projekti (M12-M84), Vodja: IDELE
Naloga 7.5: Strategija za samozadostnost omrežja (M61-M84), Vodja: CONSULAI
Vodja: CKIC

Cilji delovnega paketa 6 (WP6) so (1) analizirati in ozaveščati o mehanizmih nagrajevanja, ki so na voljo za podporo izvajanju načrtov prilagajanja in blaženja (AMPs) podnebnih sprememb na kmetijah, (2) podpora krepitvi zmogljivosti za predstavitev in uporabo teh mehanizmov nagrajevanja v projektni mreži, (3) oblikovanje priporočil za EU in nacionalne politike o tem, kako razširiti uporabo mehanizmov nagrajevanja kot vzvodov za preoblikovanje. Delovni sklop 6 (WP6) bo analiziral potrebe kmetov, akterjev vrednostne verige in financerjev, da bi razvil orodja za krepitev zmogljivosti in priporočila za politike.

Naloge:

Naloga 6.1: Načrtovanje in usklajevanje (M1-M84), Vodja: CKIC
Naloga 6.2: Mehanizmi nagrajevanja: stanje tehnike in smernice za izvajanje (M2-M36), Vodja: EI
Naloga 6.3: Ocenjevanje potreb in izzivov zainteresiranih strani (M2-M48), Vodja: I4CE
Naloga 6.4: Razvoj gradiva za krepitev zmogljivosti ter podpora demonstracijam in inovacijam (M13-M84), Vodja: CKIC
Naloga 6.5: Oblikovanje priporočil za politike z ravni EU na lokalno raven (M24-M72), Vodja: ELO
Vodja: Idele

Cilji delovnega paketa 5 (WP5) so (1) pripraviti usklajeno metodologijo za ocenjevanje ogljika in okolja, (2) razviti postopek spremljanja, poročanja in preverjanja za merjenje napredka, (3) pripraviti in deliti popis in opis tehnik za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in povečanje sekvestracije ogljika, (4) pripraviti popis in opis tehnik za prilagajanje podnebnim spremembam. Delovni sklop 5 bo zbral strokovno znanje EU in mednarodno strokovno znanje o vprašanjih podnebnih sprememb, prilagojeno razmeram na kmetijah, za oblikovanje skupnega okvira, ki se bo uporabljal na pilotnih kmetijah WP2 in med predstavitvenimi dejavnostmi (WP3).

Naloge:

Naloga 5.1: Popis/kartiranje obstoječih metodologij/orodij na področju ogljika in podnebja, ki se uporabljajo v EU (M1-78), Vodja: AUA
Naloga 5.2: Razvoj skupne metodologije za izvajanje podnebnih ocen na kmetijah (M1-M46), Vodja: WUR
Naloga 5.3: Pripraviti postopek spremljanja, poročanja in nadzora, ki bo količinsko opredelil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (M6-M46), Vodja: IDELE
Naloga 5.4: Oblikovanje skupnih smernic za blažitev posledic toplogrednih plinov (M6-M84), Vodja: FIBL
Naloga 5.5: Oblikovanje skupnih smernic za prilagajanje podnebnim spremembam (M6-M84), Vodja: ARVALIS
Vodja: WR

Cilji delovnega paketa 4 (WP4) so (1) soustvarjanje sistemskih rešitev za podnebno pametne rešitve v desetih živih laboratorijih (Living Labs - LL) s kmeti, (2) omogočiti praktikom dostop do načel in orodij, ki jih uporabljajo LL, na podlagi izkušenj ljudi, vključenih v njihovo uporabo, ter (3) razviti priporočila za prihodnja partnerstva za inovacije in sprejetje CSF. Podnebno pametne rešitve so lahko tako tehnične kot družbene inovacije. Deset partnerjev bo v svoji državi vodilo LL, pri čemer bo v vsaki državi ena oseba odgovorna za spodbujanje LL, druga oseba pa za spremljanje.

Naloge:

Naloga 4.1: Podpora živih laboratorijev v skupnosti prakse (M1-M72), Vodja: WR
Naloga 4.2: Analize situacij in pogojev ter postavitve živih laboratorijev (M6-M16), Vodja: UAL
Naloga 4.3: Vodenje živih laboratorijev (M13-M72), Vodja: WR
Naloga 4.4: Spremljanje in vrednotenje živih laboratorijev (M13-M74), Vodja: ILVO
Naloga 4.5: Celostna ocena za priporočila za povečanje obsega in prihodnja partnerstva (M60-M84), Vodja: UAL
Vodja: Teagasc

Ta delovni paket (WP) bo podprl izvedbo do 4,500 visokokakovostnih demonstracijskih dogodkov v 27 partnerskih državah, kar bo povečalo uporabo pristopov podnebno pametnega kmetovanja med kmeti v EU. Delovni paket 3 (WP3) bo podpiral šest letnih demonstracijskih kampanj, spodbujal pristop, ki vključuje več akterjev, in pomagal pri stalnem učenju akterjev projekta pri izvajanju demonstracijskih dogodkov. Demonstracijske dejavnosti bodo na voljo vsem kmetom in bodo prikazale vključene rešitve (na gostiteljski kmetiji), učinkovitost izvajanja rešitve, dodatne koristi in pomanjkljivosti.

Naloge:

Naloga 3.1: Priprava na podnebne demonstracijske dogodke na kmetijah (M1-M12), Vodja: TEAGASC
Naloga 3.2: Podpiranje in omogočanje letnih podnebnih kmetijskih demonstracijskih kampanj (M13-M84), Vodja: AAC
Naloga 3.3: Učenje in nenehno izboljševanje podnebnih kmetijskih demonstracijskih dejavnosti (M13-M84), Vodja: WR
Naloga 3.4: Upravljanje, usklajevanje in spremljanje podnebnih kmetijskih demonstracijskih dogodkov (M13-M84), Vodja: BIOS
Naloga 3.5: Krepitev zmogljivosti kmetov in svetovalcev za podnebne demonstracijske dogodke na kmetijah (M6 - M84), Vodja: EV ILVO
Vodja: CRPA

Namen delovnega paketa 2 (WP2) je olajšati prehod na podnebju prijazno kmetijstvo v mreži 1500 pilotnih demo kmetij (PDFs) v 27 državah. Trajnost kmetij bodo zagotovili trije glavni ukrepi: 1) postavitev, izvajanje in spremljanje izvedljivih in prilagojenih načrtov prilagoditvenih in blažitvenih ukrepov (AMP); 2) vrednotenje in potrjevanje rezultatov na kmetijski, državni in evropski ravni; 3) krepitev zmogljivosti kmetov in svetovalcev za ekološki prehod.

Naloge:

Naloga 2.1: Načrtovanje dejavnosti (M6-M54), Vodja: CRPA
Naloga 2.2: Izvajanje v praksi (M6-M72) Vodja: Proagria
Naloga 2.3: Nadzor, vrednotenje rezultatov in potrjevanje na ravni kmetije (M25-M80) Vodja: ATB
Naloga 2.4: Utrjevanje rezultatov na evropski ravni (M36-M84), Vodja: Idele
Naloga 2.5: Krepitev zmogljivosti za svetovalce in kmete (M18-M84), Vodja: TeagascC
Vodenje: EV ILVO

Glavni cilji WP1 so vzpostavitev in upravljanje mreže predstavitvenih kmetij ter omogočanje in zajemanje dinamičnih procesov izmenjave znanja in krepitve zmogljivosti v podporo vedenjskim spremembam v smeri podnebno pametnega kmetovanja (CSF). V skladu s cikličnim pristopom načrtovanja, spremljanja in vrednotenja bo WP1 pripravil osnutek načel za upravljanje nacionalne in evropske mreže ter izmenjavo znanja o CSF. Nazadnje bo WP1 deloval tudi kot notranji center za usposabljanje v okviru projekta, ki bo podpiral krepitev zmogljivosti PDFs, NCs in CFAs.

Naloge:

Naloga 1.1: Okvir za omogočanje upravljanja omrežja in izmenjave znanja (M1-M9), Vodja: EV ILVO
Naloga 1.2: Konsolidacija, usklajevanje in trajnost mreže pilotnih demo kmetij (PDF) (M1-M84), Vodja: BIOS
Naloga 1.3: Upravljanje izmenjave znanja na nacionalni ravni (M6-M84), Vodja: SZE
Naloga 1.4: Upravljanje izmenjave znanja na ravni EU (M6-M84), Vodja: WU
Naloga 1.5: Center za usposabljanje Climate Farm Demo za pilotne demo kmete (PDFs), nacionalne koordinatorje (NCs) in kmetijske svetovalce o podnebnih spremembah (CFA) (M12-M84), Vodja: CONSULAI
Naloga 1.6: Razumevanje procesov mreženja in izmenjave znanja (M12-M84), Vodja: EV ILVO