Apie projektą

Europos bandomųjų ūkių, įgyvendinančių ir demonstruojančių klimato kaitos požūriu pažangius sprendimus, tinklas, siekiantis neutralizuoti anglies dioksido išmetimą Europoje

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

„Climate Farm Demo“ yra unikalus pilotų demonstracinių ūkininkų (PDFS), apimantis 28 šalis ir visas pedoklimatines sritis, tinklas. Bendras tikslas - paspartinti ūkininkų ir visų klimato išmaniųjų žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemų (AKI) klimato intelektualiojo ūkininkavimo (CSF) praktikos ir sprendimų priėmimą, kad būtų galima pritaikyti žemės ūkio gamybos sistemas klimato žemės ūkio ir inovacijų sistemoms (AKIS) Iki 2050 m. Iki 2050 m. Anglies neutralus žemės ūkio sektorius, taip pataikęs ES klimato strategijos tikslus.

Full - Pilnas

Europos bandomųjų ūkių, įgyvendinančių ir demonstruojančių klimato kaitos požūriu pažangius sprendimus, tinklas, siekiantis neutralizuoti anglies dioksido išmetimą Europoje

Projekto numeris

101060212

Institucijos

81

Pradžios data

01 October 2022

Projekto trukmė

84 mėnesiai

Pabaigos data

2029 m. rugsėjo 30 d.

Darbo paketai

9

Rezultatai

53

Šalys

28

Etapai

79

Koordinatorius

Institut de l'elevage (IDELE)

Projekto valdymas

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Paramą skirianti institucija

European Research Executive Agency

Finansavimo programa

Horizon Europe

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, padidinti keitimąsi žiniomis ir prisidėti prie ŽŪŽIS vystymo, į projektą yra įtraukti 1500 demonstraciniai ūkiai ir jų konsultantai, t. y. laikomasi daugiašalio požiūrio.

Supporting interactive and peer-to-peer learning - skatinant interaktyvų ir vieni iš kitų mokymąsi. New and innovative CSF solutions will be co-created in 10 Living Labs spread across Europe, and lessons learned from multi-actor innovation will be shared and scaled. - Inovatyvūs klimato atžvilgiu išmanūs ūkininkavimo sprendimai bus kuriami 10-yje gyvųjų laboratorijų visoje Europoje, bus dalinamasi praktine patirtimi.

ŽŪŽIS nariams bus pademonstruoti ir pasiūlyti viešieji ir asmeniniai skatinimo mechanizmai , taip skatinant taikyti klimato požiūriu išmanų ūkininkavimą, užtikrinant tvarius verslo modelius. Vyks bendradarbiavimas su kitais projektais, iniciatyvomis ir politikos formuotojais nacionaliniu ir Europos lygmeniu, siekiant dalintis žiniomis, organizuoti bendrai koordinuojamas veiklas ir rengti strategijos apžvalgas. Siekiant užtikrinti kuo geresnę projekto rezultatų sklaidą, nacionaliniu ir Europos lygmeniu bus parengta sklaidos ir komunikacijos strategija.