O Projektu

Europska mreža pilot poljoprivrednika koja implementira i demonstrira klimatska pametna rješenja za ugljično neutralnu Europu

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo je jedinstvena paneuropska mreža pilot demo poljoprivrednika (PDP) koja pokriva 28 zemalja i sva pedo-klimatska područja. Njezin cilj je ubrzati prihvaćanje praksi i rješenja klimatski pametne poljoprivrede (KPP) od strane poljoprivrednika i svih dionika klimatski pametnih poljoprivrednih i inovacijskih sustava (AKIS) s ciljem prilagođavanja poljoprivredne proizvodnje za klimatske promjene i postizanja ugljično neutralnog poljoprivrednog sektora do 2050. godine, ispunjavajući tako ciljeve klimatske strategije EU.

Potpuni naziv projekta

Europska mreža pilot poljoprivrednika koja implementira i demonstrira klimatska pametna rješenja za ugljično neutralnu Europu

Broj projekta

101060212

Uključeni partneri

81

Početni datum

01 October 2022

Trajanje projekta

84 mjeseci

Krajnji datum

30. rujna 2029

Radni paketi

9

Isporuke

53

Zemlje uključene

28

Prekretnice

79

Koordinator

Institut de l'elevage (IDELE)

Upravljanje projektom

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Davanje ovlasti

European Research Executive Agency

Program financiranja

Horizon Europe

Da bi postigao ovaj cilj, projekt prihvaća pristup ukjučivanja mnogo dionika, povezivanjem 1500 pilot demo poljoprivrednika i njihovih Climate Farm savjetnika (CFS) na europskoj i nacionalnoj razini kako bi povećao razmjenu i unaprijedio znanja u njihovim AKIS-a. CFS će podržati PDP-e u provedbi mjera prilagodbe i ublažavanja predloženih smjernica te će procijeniti i nadzirati njihove ekološke performanse zahvaljujući usklađenim metodologijama i alatima.

Tehničke i društvene inovacije koje pokrivaju širok raspon tematskih područja pokazat će se široj poljoprivrednoj zajednici kroz demo kampanje tijekom šest godina, organiziranjem 4500 demo događaja i podržavanjem interaktivnog i međusobnog učenja. Nova i inovativna rješenja za klimatski pametnu poljoprivredu (KPP) bit će stvorena u 10 Living laboratorija koji su raspoređeni po Europi, a lekcije naučene iz inovacija s više dionika će se dijeliti i vrednovati.

Set javnih i privatnih mehanizama nagrađivanja bit će identificiran, predložen i demonstriran AKIS -ovim dionicima, čime se potiče primjena klimatski pametne poljoprivrede, istovremeno osiguravajući održive poslovne modele. Strateška i operativna suradnja organizirat će se s projektima, vodećim inicijativama i donositeljima politika na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se podijelilo znanje, organizirale koordinirane akcije i proizvelo političke sažetke. Konačno, za ubrzanje širenja i primjene rezultata, ambiciozna strategija širenja, iskorištavanja i komunikacije bit će raspoređena na EU i nacionalnoj razini.