Over

Een Europees breed netwerk van pilootboeren die klimaat slimme oplossingen implementeren en demonstreren voor een CO2-neutraal Europa

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo is een uniek pan-Europees netwerk van pilootdemo-boeren (PDF's) met 28 landen en alle pedo-klimatische gebieden. Het algemene doel is het versnellen van de acceptatie van klimaat smart farming (CSF) praktijken en oplossingen door boeren en alle actoren van de Climate Smart Smart Agriculture Knowledge & Innovation Systems (AKI's) met het oog op het aanpassen CO2 -neutrale landbouwsector tegen 2050, waardoor de doelen van de EU -klimaatstrategie worden gehaald.

Volledige projectnaam

Een Europees breed netwerk van pilootboeren die klimaat slimme oplossingen implementeren en demonstreren voor een CO2-neutraal Europa

Projectnummer

101060212

Betrokken partners

81

Begin datum

01 October 2022

Projectduur

84 maanden

Einddatum

30 September 2029

Werkpakketten

9

Deliverables

53

Landen inbegrepen

28

Mijlpalen

79

Coördinator

Institut de l'elevage (IDELE)

Project management

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Autoriteit verlenen

European Research Executive Agency

Financieringsprogramma

Horizon Europe

Om dit doel te bereiken, hanteert het project een Multictor-aanpak door 1500 piloot demo-boeren en hun Climate Farm Advisors (CFA's) op Europees en nationaal niveau te verbinden om kennisuitwisseling en kruisbevestiging in hun respectieve AKI's te vergroten. De CFA's zullen de PDF's ondersteunen bij het implementeren van aanpassings- en mitigatiemaatregelen die zijn voorgesteld door contextuele richtlijnen en zullen hun milieuprestaties beoordelen en bewaken dankzij geharmoniseerde methoden en hulpmiddelen.

Technische en sociale innovaties voor een breed scala aan thematische gebieden zullen worden aangetoond aan de bredere landbouwgemeenschap in zes jaarlijkse demo-campagnes door 4500 demo-evenementen te organiseren en interactief en peer-to-peer leren te ondersteunen. Nieuwe en innovatieve CSF-oplossingen zullen worden gecreëerd in 10 levende laboratoria verspreid over Europa, en lessen die zijn getrokken uit multi-actor-innovatie zullen worden gedeeld en geschaald.

Een reeks publieke en private lonende mechanismen zal worden geïdentificeerd, voorgesteld en aangetoond aan de AKIS -actoren, waardoor de opname van CSF -oplossingen wordt gestimuleerd en tegelijkertijd duurzame bedrijfsmodellen wordt gewaarborgd. Strategische en operationele samenwerking zal worden georganiseerd met projecten, vlaggenschipinitiatieven en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau om kennis te delen, gecoördineerde acties te organiseren en beleidsstoornissen te produceren. Ten slotte zal, om de brede verspreiding en opname van resultaten te versnellen, een ambitieuze verspreiding, uitbuiting en communicatiestrategie op EU en nationaal niveau worden ingezet.