Darbo paketai ir rezultatai

Yra 10 darbo grupių, kurių tikslas - skatinti Europos žemės ūkio sektorių prisitaikyti prie klimato kaitos ir siekti neutralumo anglies dioksido požiūriu

Darbo paketai

Rezultatai

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Atsakingas: IDELE

Tikslas - užtikrinti, kad būtų laikomasi šios darbo grupės numatytų etikos reikalavimų. Ši darbo grupė parengs etikos reikalavimus, kurių turės būti laikomasi, įgyvendinant projektą.
Atsakingas: IDELE

9 darbo grupė atsakinga, kad projekto rezultatai būtų kokybiški, pasiekti numatytu laiku ir atitiktų projekto tikslus. Veiklos tikslai: 1) projekto adminsitravimo ir finansų valdymas 2) projekto eigos ir rezultatų kokybės koordinavimas ir stebėsena 3) dinamiškas projekto veiklų planavimas ir stebėsena, vadovaujantis veiklų planu

Užduotys:

9.1 užduotis: Projekto administravimo, logistikos, finansų valdymas ir periodinis ataskaitų rengimas (M1-M84), atsakingas: IDELE
9.2 užduotis: Projekto eigos ir veiklų stebėsena (M1-M84), atsakingas: IDELE
9.3 užduotis: Dinamiškas projekto veiklų planavimas ir stebėsena (M1-M84), atsakingas: IDELE
9.4 užduotis: Duomenų valdymo planas ir duomenų sąveika (M1-M84), atsakingas: BIOS
Atsakingas: BIOS

Pagrindinis tikslas - suplanuoti ir įgyvendinti detalią sklaidos, veiklų įgyvendinimo ir komunikacijos strategiją, siekiant pagreitinti priemonių, skirtų klimato kaitos sukeltų pokyčių sumažinimui ir prisitaikymui prie jų, įsisavinimą 27 ES šalyse-partnerėse. 8 darbo grupė apima: 1) planavimą 2) įgyvendinimą 3) gebėjimų stiprinimą, siekiant viešinti projekto rezultatus tarp projekto partnerių nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Projekto rezultatai, įrankiai ir medžiaga bus saugomi internetinėje žinių saugykloje.

Užduotys:

8.1 užduotis: Sklaidos, veiklų įgyvendinimo ir komunikacijos plano parengimas (M1-M84), atsakingas: BIOS
8.2 užduotis: Sklaidos ir komunikacijos veiklų įgyvendinimas (M3-M84), atsakingas: BIOS
8.3 užduotis: Komunikacijos ir sklaidos veiklų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu (M3-M84), atsakingas: IFJ
8.4 užduotis: Internetinės žinių saugyklos sukūrimas (M1-M84), atsakingas: BIOS
8.5 užduotis: Projekto Climate Farm Demo mokymams skirtų metodų rinkinys (M24-M84), atsakingas: IDELE
Atsakingas: CONSULAI

Pagrindinis 7 darbo grupės tikslas - susieti projektą su jau įgyvendintais, įgyvendinamais ir būsimais ES projektais ir iniciatyvomis. Kiti darbo grupės tikslai: 1) sukurti projektų, inicatyvų tinklą, kuriame būtų dalinamasi žiniomis ir vystomas bendradarbiavimas 2) dalyvauti ir organizuoti renginius, rengti apžvalgas 3) užmegzti artimą bendradarbiavimą su dviem tą pačią, t.y. klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo, tematiką turinčiais projektais 4) parengti sukurtam tinklui tvarumo strategiją.

Užduotys:

7.1 užduotis: Projektų, iniciatyvų strateginis planas (M1-M12), atsakingas: CONSULAI
7.2 užduotis: Sąsajų su projektais ir iniciatyvomis formavimas(M1-M84), atsakingas: IFOAM
7.3 užduotis: Pasirengimas ir dalyvavimas projektų ir iniciatyvų veiklose (M25-M82), atsakingas: CONS
7.4 užduotis: Bendradarbiavimas su tą pačią tematiką, kaip ir Climate Farm Demo projektas, turinčiais projektais (M12-M84), atsakingas: IDELE
7.5 užduotis: Strategijos dėl tinklo savarankiško veikimo parengimas (M61-M84), atsakingas: CONSULAI
Atsakingas: CKIC

6 darbo grupės tikslai: 1) analizuoti ir didinti supratimą apie skatinimo priemones 2) parodyti, kaip šios skatinimo priemonės veikia projekto sukurtame tinkle 3) ES ir nacionalinės politikos formuotojams parengti rekomendacijas, kaip padidinti skatinimo priemonių naudojimą. Ši darbo grupė taip pat analizuos ūkininkų poreikius, siekiant parengti politikos rekomendacijas.

Užduotys:

6.1 užduotis: Planavimas ir koordinavimas (M1-M84), atsakingas: CKIC
6.2 užduotis: Skatinimo priemonės: moderniausios priemonės ir įgyvendinimo gairės (M2-M36), atsakingas: EI
6.3 užduotis: Suinteresuotojų šalių poreikių įvertinimas ir iššūkiai (M2-M48), atsakingas: I4CE
6.4 užduotis: Gebėjimams stiprinti skirtos medžiagos rengimas, parodomųjų ir inovacinių veiklų skatinimas (M13-M84), atsakingas: CKIC
6.5 užduotis: Politikos rekomendacijų rengimas nuo ES iki vietos lygmens (M24-M72), atsakingas: ELO
Atsakingas: IDELE

5 darbo grupės tikslai: 1) parengti pašalinamos anglies ir aplinkos vertinimo metodologiją 2) sukurti stebėsenos, ataskaitų teikimo ir patvirtinimo procesą veiklų eigai vertinti 3) sukurti ir paviešinti saugyklą ir parengti klimato kaitos švelninimo priemonių aprašą, padėsiantį sumažinti ŠESD emisijas ir padidinti anglies sekvestraciją 4) užpildyti saugyklą įrašais. Ši darbo grupė rinks ES ir taprtautinę su klimato kaita susijusią informaciją, pritaikytą ūkių poreikiams.

Užduotys:

5.1 užduotis: ES naudojamų metodologijų/įrankių surinkimas, susisteminimas (M1-M78), atsakingas: AUA
5.2 užduotis: Bendros metodologijos, skirtos įvertinti klimato pokyčių ūkiams daromą įtaką, parengimas (M1-M46), atsakingas: WUR
5.3 užduotis: Sukurti stebėsenos, ataskaitų teikimo, ŠESD sumažėjimo įvertinimo procesus (M6-M46), atsakingas: IDELE
5.4 užduotis: Bendrų ŠESD mažinimo rekomendacijų parengimas (M6-M84), atsakingas: FIBL
5.5 uždotis: Bendrų prisitaikymo prie klimato kaitos rekomendacijų parengimas (M6-M84); atsakingas: ARVALIS
Atsakingas: WR

4 darbo grupės tikslai: 1) bendradarbiaujant su ūkininkais gyvosiose laboratorijose, pasiūlyti sisteminius sprendimus dėl klimato atžvilgiu išmanaus ūkininkavimo 2) gyvosiose laboratorijose taikomus metodus ir technologijas padaryti prieinamus specialistams, užsiimantiems praktine veikla 3) parengti rekomendacijas bendradarbiavimui, susijusiam su inovacijų taikymu ir klimato atžvilgiu išmaniu ūkininkavimu. Sisteminiai sprendimai dėl klimato atžvilgiu išmanaus ūkininkavimo gali būti tiek technologinės, tiek socialinės inovacijos. Gyvosios laboratorijos bus įkurtos 10-yje šalių-partnerių, kiekvienoje iš jų bus po vieną už jų veiklų įgyvendinimą ir po vieną už stebėseną atsakingą specialistą.

Užduotys:

4.1 užduotis: Gyvųjų laboratorijų veiklų rėmimas (M1-M72), atsakingas: WR
4.2 užduotis: Situacijos ir būsenos analizė, gyvųjų laboratorijų įkūrimas (M6-M16), atsakingas: UAL
4.3 užduotis: Veiklų gyvosiose laboratorijose vykdymas (M13-M72), atsakingas: WR
4.4 užduotis: Veiklų gyvosiose laboratorijose stebėsena ir vertinimas (M13-M74), astakingas: ILVO
4.5 užduotis: Integruotas vertinimas, skirtas bendradarbiavimo rekomendacijoms (M60-M84), atsakingas: UAL
Atsakingas: TEAGASC

Ši darbo grupė atsakinga už iki 4500 aukštos kokybės parodomųjų renginių 27 šalyse-partnerėse organizavimą, siekiant, kad ES ūkininkai dažniau taikytų klimato atžvilgiu išmanaus ūkininkavimo metodus. 3 darbo grupė atsakinga už 6 kasmetinių parodomųjų renginių suorganizavimą; daugiašališkumo skatinimą; pagalbą projekto dalyviams, įgyjant naujų žinių parodomuosiuose renginiuose. Parodomosios veiklos bus prieinamos visiems ūkininkams, demonstraciniuose ūkiuose bus rodomos konkrečios ūkyje taikomos technologijos, pristatytos jų naudos ir trūkumai.

Užduotys:

3.1 užduotis: Pasiruošimas parodomiesiems renginiams (M1-M12), atsakingas: TEAGASC
3.2 užduotis: Kasmetinių parodomųjų renginių organizavimas (M13-M84), atsakingas: AAC
3.3 užduotis: Mokymąsis ir nuolatinis parodomųjų veiklų tobulinimas (M13-M84), atsakingas: WR
3.4 užduotis: Parodomųjų renginių valdymas, koordinavimas ir stebėjimas (M13-M84), atsakingas: BIOS
3.5 užduotis: Ūkininkų ir konsultantų kompetencijų didinimas parodomuosiuose renginiuose (M6-M84), atsakingas: EV ILVO
Atsakingas: CRPA

2 darbo grupė siekia palengvinti perėjimą prie klimato atžvilgiu išmanaus ūkininkavimo 1500 demonstracinių ūkių 27 šalyse. 3 pagrindiniai veiksmai užtikrins ūkių tvarumą: 1) planų, kaip prisitaikyti prie klimato pokyčių ir kaip juos sušvelninti, parengimas, taikymas praktikoje ir stebėsena 2) rezultatų ūkio, šalies, Europos lygmeniu įvertinimas ir patvirtinimas 3) ūkininkų ir konsultantų kompetencijų didinimas, siekiant pereiti prie ekologinio ūkininkavimo.

Užduotys:

2.1 užduotis: Veiklų planavimas (M6-M54), atsakingas: CRPA
2.2 užduotis: Veiklų įgyvendinimas (M6-M72), atsakingas: ProAgria
2.3 užduotis: Stebėsena, rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas ūkio lygmeniu (M25-M80), atsakingas: ATB
2.4 užduotis: rezultatų patvirtinimas Europos lygmeniu (M36-M84), atsakingas: IDELE
2.5 užduotis: Ūkininkų ir konsultantų kompetencijų didinimas (M18-M84), atsakingas: TEAGASC
Atsakingas: EV ILVO

1 darbo grupės pagrindiniai tikslai yra sukurti ir valdyti demonstracinių ūkių tinklą, palengvinti dinamiškus keitimosi žiniomis procesus, skatinti elgsenos pokyčius, pereinant prie pažangaus klimato atžvilgiu ūkininkavimo. Ši darbo grupė parengs demonstracinių ūkių tinklo valdymo ir keitimosi žiniomis principus.

Užduotys:

1.1 užduotis: demonstracinių ūkių valdymo ir keitimosi žiniomis principų parengimas (M1-M9), atsakingas: EV ILVO
1.2 užduotis: tinklo stiprinimas, koordinavimas (M1-M84), atsakingas: BIOS
1.3 užduotis: keitimosi žiniomis nacionaliniu lygmeniu valdymas (M6-M84), atsakingas: SZE
1.4 užduotis: keitimosi žiniomis ES lygmeniu valdymas (M6-M84), atsakingas: WU
1.5 užduotis: Climate Farm Demo mokymų centras (M12-M84), atsakingas: CONSULAI
1.6 užduotis: Tinklų kūrimo ir keitimosi žiniomis procesų supratimas (M12-M84), atsakingas: EV ILVO