Despre proiect

O rețea europeană de fermieri pilot care implementează și demonstrează soluții inteligente climatice pentru o Europa neutră de carbon

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo este o rețea pan-europeană unică de fermieri pilot demonstrativi (PDF) care acoperă 28 de țări și toate zonele pedoclimatice. Obiectivul general al acesteia este de a grăbi adoptarea de către fermieri și de către toți participanții la sistemele de cunoaștere și inovare în domeniul agriculturii inteligente din punct de vedere climatic (AKIS) a practicilor și soluțiilor de agricultură inteligentă din punct de vedere climatic, în vederea adaptării sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice și a realizării unui sector agricol neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, atingând astfel obiectivele strategiei UE privind clima.

Numele complet al proiectului

O rețea europeană de fermieri pilot care implementează și demonstrează soluții inteligente climatice pentru o Europa neutră de carbon

Numarul proiectului

101060212

Parteneri implicați

81

Data de început

01 October 2022

Durata proiectului

84 luni

Data de încheiere

30 septembrie 2029

Pachete de lucru

9

Livrări

53

Țări incluse

28

Repere

79

Coordonator

Institut de l'elevage (IDELE)

Management de proiect

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Acordarea autorității

European Research Executive Agency

Program de finanțare

Horizon Europe

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul adoptă o abordare multifactor prin conectarea a 1500 de fermieri demo pilot și a consilierilor lor climatici (CFA) la nivel european și național pentru a crește schimbul de cunoștințe și fertilizarea încrucișată în AKI-urile respective. CFA va susține PDF -urile în implementarea măsurilor de adaptare și atenuare sugerate de liniile directoare contextualizate și vor evalua și monitoriza performanța lor de mediu datorită metodologiilor și instrumentelor armonizate.

Inovațiile tehnice și sociale care acoperă o gamă largă de domenii tematice vor fi demonstrate la nivelul întregii comunități agricole în cadrul a șase campanii demonstrative anuale prin organizarea a 4 500 de evenimente demonstrative și prin sprijinirea învățării interactive și inter pares. În cadrul a 10 laboratoare ecologice răspândite în întreaga Europă vor fi create în comun soluții noi și inovatoare în materie de CSF, iar lecțiile învățate din inovarea cu mai mulți participanți vor fi împărtășite și extinse.

Un set de mecanisme de recompensare publice și private va fi identificat, propus și demonstrat actorilor AKIS, stimulând astfel adoptarea soluțiilor CSF și asigurând în același timp modele de afaceri durabile. Se va organiza o cooperare strategică și operațională cu proiecte, inițiative emblematice și factori de decizie politică la nivel european și național pentru a face schimb de cunoștințe, a organiza acțiuni coordonate și a elabora note de informare politică. În cele din urmă, pentru a grăbi răspândirea și asimilarea la scară largă a rezultatelor, se va desfășura o strategie ambițioasă de diseminare, exploatare și comunicare la nivelul UE și la nivel național.