Pachete de lucru și livrări

10 pachete de lucru sunt aici pentru a trage sectorul agricol Europei către adaptarea climatică și neutralitatea carbonului

Work Packages

Livrabile

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Plumb: Idele

Obiectivul este de a asigura respectarea „cerințelor de etică” prevăzute în acest pachet de lucru. Acest pachet de lucru stabilește „cerințele de etică” pe care proiectul trebuie să le respecte.
Plumb: Idele

WP9 grupează activitățile care vor asigura o transmitere la timp și de calitate a rezultatelor proiectului, îndeplinirea obiectivelor acestuia și obținerea impactului așteptat. Obiectivele operaționale sunt următoarele: (1) gestionarea financiară și administrativă a proiectului, (2) coordonarea și monitorizarea progresului proiectului și a calității rezultatelor, (3) planificarea și monitorizarea dinamică a proiectului, revizuirea planului de lucru în perspectiva încurajării efectelor preconizate enumerate în programul de lucru.

Sarcini:

Sarcina 9.1: administrare, logistică, management financiar și raportare periodică (M1-M84), Lead: Idele
Sarcina 9.2: Activități de proiect, monitorizare a progresului științific și tehnic și coordonarea impactului (M1-M84), Lead: Idele
Sarcina 9.3: Planificare și monitorizare dinamică (M1-M84), Lead: Idele
Sarcina 9.4. Planul de gestionare a datelor și interoperabilitatea datelor (M01-M84), Lead: BIOS
Plumb: BIOS

Obiectivul principal este de a planifica și de a pune în aplicare o strategie detaliată de diseminare, comunicare și exploatare pentru a accelera adoptarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și de reducere a efectelor acestora în rândul agricultorilor, precum și înțelegerea acestora în cele 27 de AKIS inteligente din punct de vedere climatic din UE și la nivelul UE. WP8 cuprinde: 1) planificarea; 2) implementarea și 3) consolidarea capacităților pentru a răspândi rezultatele proiectului în rândul colaboratorilor la nivel național și al UE. Rezultatele proiectului, instrumentele și materialele - ghiduri, rezumatele practicilor EIP-AGRI, mărturii și cursuri de formare vor fi stocate într-un registru de informații online.

Sarcini:

Sarcina 8.1: Planul de diseminare, exploatare și comunicare (DEC) (M1-M84), Lead: BIOS
Sarcina 8.2: Activități de diseminare și comunicare la nivel de proiect (M3-M84), Lead: BIOS
Sarcina 8.3: Comunicare și diseminare la nivel național (M3-M84), plumb: IFJ
Sarcina 8.4: Rezervorul de cunoștințe online (M1-M84), lider: BIOS
Sarcina 8.5: Demo climatică Demo Final Instrument Toolbox (M24-M84), Lead: Idele
Plumb: Consulai

Principalul obiectiv al WP7 este de a lega proiectul de proiectele UE trecute, în curs și viitoare, de inițiativele emblematice și de factorii de decizie (PIP). Obiectivele specifice ale WP7 sunt: (1) crearea unei rețele de proiecte, inițiative emblematice și factori de decizie politică (PIP), schimbul de cunoștințe și dezvoltarea de sinergii; (2) participarea și organizarea de evenimente coordonate și elaborarea de informări politice; (3) dezvoltarea unei colaborări strânse cu cele două proiecte surori privind demonstrațiile inteligente din punct de vedere climatic; (4) dezvoltarea unei strategii de durabilitate pentru rețea.

Sarcini:

Sarcina 7.1: Proiecte, inițiative și politici (PIP) Planul strategic (M01-M12), Lead: Consulai
Sarcina 7.2: Formarea legăturilor PIPS, pregătirea și evaluarea DAPS (M01-M84), plumb: IFOAM
Sarcina 7.3: Pregătirea și participarea la activități PIPS (M25-M82), plumb: Contra
Sarcina 7.4: Colaborarea proiectelor demo inteligente „sora” inteligentă (M12-M84), lider: Idele
Sarcina 7.5: Strategie pentru auto-sustainarea rețelei (M61-M84), Lead: Consulai
Plumb: CKIC

Obiectivele WP6 sunt: (1) analiza și creșterea gradului de conștientizare a mecanismelor de recompensare disponibile pentru a sprijini punerea în aplicare a AMPs în ferme, (2) sprijinirea dezvoltării capacității de demonstrare și utilizare a acestor mecanisme de recompensare în rețeaua de proiect, (3) elaborarea de recomandări pentru politicile UE și naționale cu privire la modul în care se poate intensifica utilizarea mecanismelor de recompensare ca pârghii de transformare. WP6 va analiza nevoile fermierilor, ale participanților din lanțul valoric și ale finanțatorilor pentru a dezvolta instrumente de consolidare a capacităților și recomandări politice.

Sarcini:

Sarcina 6.1: Planificare și coordonare (M1-M84), Lead: CKIC
Sarcina 6.2: Mecanisme de recompensare: de ultimă generație și îndrumare pentru implementare (M2-M36), Lead: EI
Sarcina 6.3: Evaluarea nevoilor și provocărilor părților interesate (M2-M48), Lead: I4CE
Sarcina 6.4: Dezvoltarea materialului de consolidare a capacității și susținerea demonstrației și inovației (M13-M84), Lead: CKIC
Sarcina 6.5: Dezvoltarea recomandărilor de politici de la nivelul UE la nivel local (M24-M72), Lead: ELO
Plumb: Idele

Obiectivele WP5 sunt următoarele: (1) elaborarea unei metodologii armonizate de evaluare a carbonului și a mediului, (2) dezvoltarea unui proces de monitorizare, raportare și verificare pentru a măsura progresele înregistrate, (3) crearea și partajarea unui inventar și a unei descrieri a tehnicilor de atenuare pentru reducerea emisiilor de GES și creșterea stocării carbonului, (4) realizarea unui inventar și a unei descrieri a tehnicilor de adaptare la schimbările climatice.

Sarcini:

Sarcina 5.1: Inventarul/cartografierea metodologiilor/instrumentelor de carbon și climatizare existente utilizate în UE (M1-78), plumb: AUA
Sarcina 5.2: Dezvoltarea unei metodologii comune pentru efectuarea evaluărilor climatice la ferme (M1-M46), Lead: WUR
Sarcina 5.3: Elaborarea unei monitorizări, raportare, proces de monitorizare cuantificarea reducerilor de GES (M6-M46), plumb: Idele
Sarcina 5.4: Construiți un ghid comun de atenuare a GES (M6-M84), plumb: FIBL
Sarcina 5.5: Construiți un ghid comun de adaptare a schimbărilor climatice (M6-M84), plumb: Arvalis
Plumb: WR

Obiectivele WP4 sunt (1) să co-creeze soluții inteligente climatice sistemice în 10 laboratoare de viață (LL) cu fermieri, (2) pentru a pune la dispoziția practicienilor principiile și instrumentele utilizate de LL exemplificate prin lecțiile învățate despre persoanele oamenilor Implicat în utilizarea lor și (3) dezvoltă recomandări pentru parteneriate viitoare angajate în inovație și adoptarea LCR. Soluțiile inteligente climatice ar putea fi la fel de tehnice precum inovațiile sociale. Zece parteneri vor conduce un LL în țara lor cu o persoană responsabilă în fiecare pentru facilitarea LL și a unei alte persoane pentru monitorizare.

Sarcini:

Sarcina 4.1: Sprijinul laboratoarelor de viață într-o comunitate de practică (M1-M72), Lead: WR
Sarcina 4.2: Analizele situației și condițiilor și configurarea laboratoarelor de viață (M6-M16), plumb: UAL
Sarcina 4.3: Rularea laboratoarelor de viață (M13-M72), Lead: WR
Sarcina 4.4: Monitorizarea și evaluarea laboratoarelor de viață (M13-M74), Lead: ILVO
Sarcina 4.5: Evaluare integrată pentru recomandări pentru scalare și parteneriate viitoare (M60-M84), Lead: UAL
Plumb: Teagasc

Acest WP va susține livrarea a până la 4.500 de evenimente demo de înaltă calitate în cele 27 de țări partenere, ceea ce duce la o aplicare sporită a abordărilor de agricultură inteligentă climatică de către fermierii din UE. WP3 va susține șase campanii demo anuale; promovarea unei abordări multi-actori; și ajută învățarea continuă de către actorii proiectului în livrarea de evenimente demo. Activitățile demo vor fi disponibile tuturor fermierilor și vor demonstra soluțiile încorporate (la ferma gazdă), eficacitatea implementării soluției, co-beneficiile și dezavantajele.

Sarcini:

Sarcina 3.1: Pregătirea pentru evenimente demo-uri ale fermei climatice (M1-M12), Lead: Teagasc
Sarcina 3.2: Sprijinirea și facilitarea campaniilor anuale de demo de fermă climatică (M13-M84), Lead: AAC
Sarcina 3.3: Învățarea de la și îmbunătățirea continuă a activităților demo-uri ale fermei climatice (M13-M84), Lead: WR
Sarcina 3.4: Gestionarea, coordonarea și monitorizarea evenimentelor demo climatice ale climei (M13-M84), Lead: BIOS
Sarcina 3.5: Consolidarea capacității fermierilor și a consilierilor pentru evenimente demonstrative climatice în ferme (M6 - M84), Responsabil: EV ILVO
Plumb: CRPA

WP2 urmărește să faciliteze tranziția către o agricultură inteligentă din punct de vedere climatic într-o rețea de 1.500 de PDF-uri din 27 de țări. Trei acțiuni principale vor conduce la durabilitatea exploatațiilor agricole: 1) stabilirea, punerea în practică și monitorizarea unor planuri viabile și adaptate de măsuri de adaptare și de atenuare (AMP); 2) evaluarea și validarea rezultatelor la nivel de exploatație, țară și la nivel european; 3) consolidarea capacității fermierilor și a consilierilor în vederea tranziției ecologice.

Sarcini:

Sarcina 2.1: Planificarea activităților (M6-M54), Lead: CRPA
Sarcina 2.2: Punerea în practică (M6-M72) Lead: ProAgria
Sarcina 2.3: Monitorizare, evaluare a rezultatelor și validare la nivelul fermei (M25-M80) Lead: ATB
Sarcina 2.4: Consolidarea rezultatelor la nivel european (M36-M84), Lead: Idele
Sarcina 2.5: consolidarea capacității pentru consilieri și fermieri (M18-M84), plumb: Teagasc
Plumb: Ev ilvo

Obiectivele principale WP1 sunt crearea și gestionarea rețelei de fermă demonstrativă și facilitarea și captarea proceselor dinamice de schimb de cunoștințe și consolidarea capacității în sprijinul schimbărilor comportamentale în fața agriculturii inteligente climatice (LCR). În urma unei abordări ciclice de planificare, monitorizare și evaluare, WP1 va redacta principii pentru managementul rețelei naționale și europene și schimbul de cunoștințe pe LCR. În cele din urmă, WP1 va acționa, de asemenea, ca centru intern de instruire pentru proiect, pentru a sprijini consolidarea capacității de PDF, NCS și CFAS.

Sarcini:

Sarcina 1.1: Cadru pentru activarea gestionării rețelei și a schimbului de cunoștințe (M1-M9), Lead: EV ilvo
Sarcina 1.2: Consolidarea, coordonarea și durabilitatea rețelei PDF (M1-M84), Lead: BIOS
Sarcina 1.3: Gestionarea schimbului de cunoștințe la nivel național (M6-M84), plumb: SZE
Sarcina 1.4: Gestionarea schimbului de cunoștințe la nivelul UE (M6-M84), Lead: Wu
Sarcina 1.5: Centrul de instruire Climate FarmDemo pentru PDFS, NCS și CFAS (M12-M84), Lead: Consulai
Sarcina 1.6: Înțelegerea proceselor de rețea și schimbul de cunoștințe (M12-M84), Lead: EV ilvo