Radni paketi i isporuke

10 Radnih paketa je tu da povuče poljoprivredni sektor Europe prema klimatskoj prilagodbi i ugljičnoj neutralnosti

Radni Paketi

Isporuke

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Voditelj: IDELE

Cilj je osigurati usklađenost sa 'etičkim zahtjevima' utvrđenim u ovom radnom paketu. Ovaj radni paket utvrđuje „etičke zahtjeve“ koje projekt mora podržavati.
Voditelj: IDELE

Radni paket 9 grupira aktivnosti koje će osigurati pravovremenu i kvalitetnu isporuku rezultata projekta, ispuniti njegove ciljeve i provesti očekivane utjecaje. Operativni ciljevi su sljedeći (1) Financijsko i administrativno upravljanje projektom, (2) koordinacija i nadzor napretka projekta i kvalitete rezultata, (3) dinamično planiranje i nadzor projekta, revizija Plana rada u perspektivi za poticanje očekivanih utjecaja navedenih u programu rada

Zadaci:

Zadatak 9.1: Administrativno, logističko, financijsko upravljanje i periodično izvješćivanje (M1-M84), Voditelj: IDELE
Zadatak 9.2: Projektne aktivnosti, znanstveno i tehničko praćenje napretka i učinak koordinacije (M1-M84), Voditelj: IDELE
Zadatak 9.3: Dinamičko planiranje i nadzor (M1-M84), Voditelj: IDELE
Zadatak 9.4. Plan upravljanja podacima i interoperabilnost podataka (M01-M84), Voditelj: BIOS
Voditelj: BIOS

Glavni cilj je planirati i provesti detaljnu strategiju širenja, komunikacije i eksploatacije kako bi se ubrzao proces prilagodbe klimatskim promjenama i mjerama ublažavanja (AMM) među praktičarima, te razumijevanje u 27 EU dionika klimatski pametnog AKIS -a i na razini EU. Radni paket 8 uključuje: 1) planiranje; 2) implementaciju i 3) izgradnju kapaciteta za širenje proizvodnih rezultata među partnerima na nacionalnoj i EU razini. Rezultati projekta, alati i materijali-smjernice, sažeci EIP-Agri prakse, svjedočenja i obuke bit će pohranjeni u mrežnom rezervoaru znanja.

Zadaci:

Zadatak 8.1: Plan za širenje, eksploataciju i komunikaciju (DEC) (M1-M84), Voditelj: BIOS
Zadatak 8.2: Aktivnosti širenja i komunikacije na razini projekta (M3-M84), Voditelj: BIOS
Zadatak 8.3: Komunikacija i širenje na nacionalnoj razini (M3-M84), Voditelj: IFJ
Zadatak 8.4: Internetski rezervoar znanja (M1-M84), Voditelj: BIOS
Zadatak 8.5: Finalni Climate Farm Demo alat(M24-M84), Voditelj: IDELE
Voditelj: Consulai

Glavni cilj Radnog paketa 7 je povezati projekt s prošlim, tekućim i budućim projektima EU -a, vodećim inicijativama i donositeljima politika (PIPS). Specifični ciljevi Radnog paketa 7 su (1) izgraditi mrežu projekata, vodećih inicijativa i donositelja politika (PIPS), dijeljenje znanja i razvijanje sinergija; (2) sudjelovati i organizirati koordinirane događaje i proizvoditi podneske politike; (3) razviti usku suradnju s dva sestrinska projekata na klimatskim pametnim demonstracijama; (4) Razviti strategiju održivosti za mrežu.

Zadaci:

Zadatak 7.1: Projekti, inicijative i politika (PIP) Strateški plan (M01-M12), Voditelj: Consulai
Zadatak 7.2: Oblikovanje PIPS veza, priprema i procjena DAPS-a (M01-M84), Voditelj: IFOAM
Zadatak 7.3: Priprema i sudjelovanje u PIPS aktivnostima (M25-M82), Voditelj: Cons
Zadatak 7.4: Suradnja s „sestrinskim“ klimatski pametnim demo projektima (M12-M84), Voditelj: IDELE
Zadatak 7.5: Strategija za samoodrživost mreže (M61-M84), Voditelj: Consulai
Voditelj: CKIC

Ciljevi Radnog paketa 6 su (1) analizirati i podići svijest o mehanizmima nagrađivanja dostupnih za podršku implementaciji postupaka prilagodbe i ublažavanja na farmama, (2) podrška izgradnji kapaciteta za demonstraciju i korištenje ovih mehanizama nagrađivanja u projektnoj mreži, (3) razviti preporuke za EU i nacionalne politike o tome kako vrednovati mehanizme nagrađivanja koji se koriste kao poluge za transformaciju. Radni paket 6 će analizirati potrebe poljoprivrednika, dionika u lancu vrijednosti i temeljnih sredstava za razvoj alata za izgradnju kapaciteta i preporuke o politikama.

Zadaci:

Zadatak 6.1: Planiranje i koordinacija (M1-M84), Voditelj: CKIC
Zadatak 6.2: Mehanizmi nagrađivanja: najnovija dostignuća i smjernice za provedbu (M2-M36), Voditelj: EI
Zadatak 6.3: Procjena potreba dionika i izazova(M2-M48), Voditelja: I4CE
Zadatak 6.4: Razvijanje materijala za izgradnju kapaciteta i prateće demonstracije i inovacije (M13-M84), Voditelj: CKIC
Zadatak 6.5: Razvijanje preporuka politike s razine EU do lokalne razine (M24-M72), Voditelj: ELO
Voditelj: IDELE

Ciljevi Radnog paketa 5 su (1) razraditi usklađenu metodologiju procjene ugljika i okoliša, (2) razviti postupak praćenja, izvještavanja i provjere za mjerenje napretka, (3) izgradnju i dijeljenje inventara i opisa tehnika ublažavanja kako bi se smanjili staklenički plinovi i povećavaala sekvestracija ugljika, (4) prikupljanje inventara i opis tehnika prilagodbe klimatskih promjena.Radni paket 5 će prikupiti EU i međunarodnu ekspertizu o pitanjima klimatskih promjena prilagođenih kontekstima farmi za izgradnju zajedničkog okvira koji se koristi na pilot demo farmama (Radni paket 2) i tijekom demonstracijske aktivnosti (Radni paket 3).

Zadaci:

Zadatak 5.1: Inventar/mapiranje postojećih ugljičnih i klimatskih metodologija/alata koji se koriste u EU (M1-78), Voditelj: AUA
Zadatak 5.2: Razvoj zajedničke metodologije za provođenje klimatskih procjena na farmama (M1-M46), Voditelj: WUR
Zadatak 5.3: Razrađivanje praćenja, izvještavanja, praćenje postupka kvantificiranja smanjenja stakleničkih plinova (M6-M46), Voditelj: IDELE
Zadatak 5.4: Izrada zajedničke smjernice za ublažavanje stakleničkih plinova (M6-M84), Voditelj: FIBL
Zadatak 5.5: Izrada zajedničke smjernice za prilagodbu klimatskim promjenama (M6-M84), Voditelj: Arvalis
Voditelj: WR

Ciljevi Radnog paketa 4 su (1) su-kreiranje sistemskih klimatskih pametnih rješenja u 10 Living Laboratorija (LL) s poljoprivrednicima, (2) omogućiti praktičarima načela i alate koje je LL koristio kao uzor kroz lekcije koje su naučene od ljudi uključenih u njihovu upotrebu i (3) razviti preporuke za buduća partnerstva koja su uključena u inovacije i usvajanje KPP. Klimatska pametna rješenja mogla bi biti tehnička kao društvene inovacije. Deset partnera pokrenut će LL u svojoj zemlji s jednom osobom koja je odgovorna za olakšavanje rada LL -a i druga osoba za nadzor.

Zadaci:

Zadatak 4.1: Podrška Living laboratorija u Praktičnoj zajednici (M1-M72), Voditelj: WR
Zadatak 4.2: Analiza situacije i uvjeta i postavljanja Living laboratorija (M6-M16), Voditelj: UAL
Zadatak 4.3: Vođenje Living laboratorija (M13-M72), Voditelj: WR
Zadatak 4.4: Nadgledanje i procjena Living laboratorija (M13-M74), Voditelj: ILVO
Zadatak 4.5: Integrirana procjena za preporuke za vrednovanje i buduća partnerstva (M60-M84), Voditelj: UAL
Voditelj: Teagasca

Ovaj WP će omogućiti održavanje do 4,500 visokokvalitetnih demo događaja u 27 partnerskih zemalja, što će rezultirati povećanom primjenom klimatski pametne poljoprivrede strane poljoprivrednika EU. Radni paket 3 će pomoći u održavanju demo-događaja tijekom 6 godina; promovirati pristup s više dionika; i podupirati kontinuirano učenje od strane dionika projekta tijekom demo događaja. Demo aktivnosti bit će dostupne svim poljoprivrednicima i pokazat će rješenja koja su ugrađena (na farmi domaćina), učinkovitost implementacije rješenja, prednosti i nedostatke.

Zadaci:

Zadatak 3.1: Priprema za Climate Farm demo događaje(M1-M12), Voditelj: Teagascas
Zadatak 3.2: Podrška i olakšavanje godišnjih demo-događaja (M13-M84), Voditelj: AAC
Zadatak 3.3: Učenje i kontinuirano poboljšanje demonstracijskih aktivnosti na farmi(M13-M84), Voditelj: WR
Zadatak 3.4: Upravljanje, koordiniranje i nadzor demonstracijskih događaja (M13-M84), Voditelj: BIOS
Zadatak 3.5: Izgradnja kapaciteta poljoprivrednika i savjetnika za demonstracije aktivnosti (M6 - M84), Voditelj: EV ILVO
Vodstvo: CRPA

Radni paket 2 ima za cilj olakšati prijelaz na klimatsku pametnu poljoprivredu u mreži od 1.500 PDP-a u 27 zemalja. Tri glavne akcije dovest će do održivosti poljoprivrednih gospodarstava: 1) postavljanje, primjena u praksi i praćenje održivih i prilagođenih planova prilagodbe i mjera ublažavanja (AMP); 2) evaluacija i validacija rezultata na razini farme te nacionalnoj i i europskoj razini; 3) Izgradnja kapaciteta poljoprivrednika i savjetnika prema ekološkom prijelazu.

Zadaci:

Zadatak 2.1: Planiranje aktivnosti (M6-M54), Voditelj: CRPA
Zadatak 2.2: Stavljanje u praksu (M6-M72) Voditelj: Proagria
Zadatak 2.3: Praćenje, procjena rezultata i validacija na razini farme (M25-M80) Voditelj: ATB
Zadatak 2.4: Konsolidiranje rezultata na europskoj razini (M36-M84), Voditelj: IDELE
Zadatak 2.5: Izgradnja kapaciteta za savjetnike i poljoprivrednike (M18-M84), Voditelj: Teagascas
Voditelj: EV ILVO

Glavni ciljevi Radnog paketa 1 su postavljanje i upravljanje demonstracijskom poljoprivrednom mrežom te olakšavanje i svladavanje dinamičnih procesa razmjene znanja i izgradnje kapaciteta u svezi promjene ponašanja prema klimatski pametnoj poljoprivredi (KPP). Nakon cikličkog planiranja, nadzora i pristupa evaluaciji, WP1 će izraditi načela za upravljanje nacionalnim i europskim mrežama i razmjenu znanja u KPP. Konačno, WP1 će također djelovati kao Interni centar za obuku projekta, kako bi podržao izgradnju kapaciteta pilot demo poljoprivrednika (PDP), nacionalnih koordinatora (NK) i Climate Fram savjetnika (CFS).

Zadaci:

Zadatak 1.1: Okvir za omogućavanje upravljanja mrežom i razmjene znanja (M1-M9), Voditelj: EV ILVO
Zadatak 1.2: Konsolidacija, koordinacija i održivost PDP mreže (M1-M84), Voditelj: BIOS
Zadatak 1.3: Upravljanje razmjenom znanja na nacionalnoj razini (M6-M84), Voditelj: SZE
Zadatak 1.4: Upravljanje razmjenom znanja na razini EU (M6-M84), Voditelj: WU
Zadatak 1.5: Centar za trening za PDP, NK i CFS (M12-M84), Voditelj: Consulai
Zadatak 1.6: Razumijevanje procesa umrežavanja i razmjene znanja (M12-M84), Voditelj: EV ILVO