Munkacsomagok és eredmények

10 munkacsomag az európai mezőgazdasági ágazatnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a szén-dioxid-semlegesség irányába történő elmozdítása érdekében

Work Packages

Deliverable-k / Citűzések

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Vezető partner: IDELE

A cél az e munkacsomagban meghatározott „etikai követelmények” betartásának biztosítása. Ez a munkacsomag meghatározza az „etikai követelményeket”, amelyeknek a projektnek meg kell felelnie.
Vezető partner: IDELE

A WP9 olyan tevékenységeket csoportosít, amelyek biztosítják a projekt eredményeinek időben történő és minőségi megvalósítását, a célkitűzések teljesítését és a várt hatások elérését. Az operatív célkitűzések a következők: (1) a projekt pénzügyi és adminisztratív irányítása, (2) a projekt előrehaladásának és az eredmények minőségének koordinálása és nyomon követése, (3) a projekt dinamikus tervezése és nyomon követése, a munkaterv felülvizsgálata a munkaprogramban felsorolt várható hatások elősegítése érdekében.

Tevékenységek:

9.1. tevékenység: Adminisztratív, logisztikai, pénzügyi menedzsment és időszakos jelentések (M1-M84), vezető: IDELE
9.2. tevékenység: Projekt tevékenységek, tudományos és műszaki előrehaladás monitoringja, valamint hatáskoordináéció (M1-M84), vezető: IDELE
9.3. tevékenység: Dinamikus tervezés és monitoring (M1-M84), vezető: IDELE
9.4. Feladat. Adatkezelési terv és az adatok interoperabilitása (M01-M84), ólom: BIOS
Vezető partner: BIOS

A fő cél egy részletes terjesztési, kommunikációs és hasznosítási stratégia megtervezése és végrehajtása, amely felgyorsítja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére irányuló intézkedések elterjedését a gyakorlati szakemberek körében, valamint a 27 EU Climate Smart AKIS-ban és uniós szinten történő megértését. A WP8 magában foglalja: 1) tervezés; 2) végrehajtás és 3) kapacitásépítés a projekt eredményeinek terjesztése érdekében a partnerek között, valamint nemzeti és uniós szinten. A projekt eredményei, eszközei és anyagai - iránymutatások, EIP-AGRI gyakorlati összefoglalók, beszámolók és képzések - egy online tudástárban kerülnek tárolásra.

Tevékenységek:

8.1. tevékenység: Disszeminációs, hasznosítási és kommunikációs (DEC) (M1-M84) terv, vezető: BIOS
8.2.tevékenység: Disszeminációs és kommunikációs tevékenységek projektszinten (M3-M84), vezető: BIOS
8.3. tevékenység: Kommunikáció és disszemináció nemzeti szinten (M3-M84), vezető: IFJ
8.4. tevékenység: Online tudástár (M1-M84), vezető: BIOS
8.5. tevékenység: Climate Farm Demo végleges training toolbox (M24-M84), vezető: IDELE
Vezető partner: CONSULAI

A WP7 fő célja, hogy a projektet összekapcsolja a korábbi, folyamatban lévő és jövőbeli uniós projektekkel, kiemelt kezdeményezésekkel és politikai döntéshozókkal (PIP). A WP7 konkrét célkitűzései a következők: (1) a projektek, kiemelt kezdeményezések és politikai döntéshozók (PIP-ek) hálózatának kiépítése, tudásmegosztás és szinergiák kialakítása; (2) részvétel és összehangolt események szervezése, valamint szakpolitikai tájékoztatók készítése; (3) szoros együttműködés kialakítása a két testvérprojekttel az éghajlatváltozással kapcsolatos demóról; (4) fenntarthatósági stratégia kidolgozása a hálózat számára.

Tevékenységek:

7.1.tevékenység: Projektek, kezdeményezések és szakpolitika (PIP) Stratégiai terv (M01-M12), Vezető: CONSULAI
7.2. tevékenység: A PIP kapcsolatok kialakítása, a DAPS-ok előkészítése és értékelése (M01-M84), vezető: IFOAM
7.3. tevékenység: A PIP tevékenységek előkészítése és azokban való részvétel (M25-M82), vezető: COSS
7.4. tevékenység: Együttműködés a „testvér” klímavédelmi demo projektekkel (M12-M84), vezető: Idele
7.5. tevékenység: A hálózat önfenntartásának stratégiája (M61-M84), vezető: Consulai
Vezető partner: CKIC

A WP6 célkitűzései a következők: (1) az AMP-k mezőgazdasági üzemekben történő végrehajtásának támogatására rendelkezésre álló jutalmazási mechanizmusok elemzése és tudatosítása, (2) a projekt hálózatában e jutalmazási mechanizmusok demonstrációjához és használatához szükséges kapacitásépítés támogatása, (3) ajánlások kidolgozása az uniós és nemzeti szakpolitikák számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet a jutalmazási mechanizmusokat mint az átalakulás mozgatórugóit szélesebb körben alkalmazni. A WP6 elemezni fogja a mezőgazdasági termelők, az értéklánc szereplői és a finanszírozók igényeit, hogy kapacitásépítési eszközöket és szakpolitikai ajánlásokat dolgozzon ki.

Tevékenységek:

6.1. tevékenység: Tervezés és koordináció (M1-M84), vezető: CKIC
6.2. tevékenység: jutalmazó mechanizmusok: State of the art és útmutatás a megvalósításhoz (M2-M36), vezető: EI
6.3. tevékenység: Az érdekelt felek igényeinek és kihívásainak értékelése (M2-M48), vezető: i4ce
6.4. tevékenység: A kapacitásépítő anyagok kidolgozása, valamint a demonstráció és innováció támogatása (M13-M84), vezető: CKIC
6.5. tevékenység: Szakpolitikai ajánlások kidolgozása az uniós szinttől a helyi szintig (M24-M72), vezető: ELO
Vezető partner: IDELE

A WP5 célkitűzései a következők: (1) harmonizált szén-dioxid- és környezetvédelmi értékelési módszertan kidolgozása, (2) nyomon követési, jelentéstételi és ellenőrzési folyamat kidolgozása az előrehaladás mérésére, (3) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a szénmegkötés növelésére irányuló mérséklési technikák leltárának és leírásának összeállítása és megosztása, (4) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási technikák leltárának és leírásának elkészítése. A WP5 összegyűjti az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós és nemzetközi szakértelmet a gazdaságok körülményeihez igazítva, a kísérleti gazdaságok WP2-ben és a demonstrációs tevékenység (WP3) során használt közös keretrendszer kialakításához.

Tevékenységek:

5.1. tevékenység: Az EU-ban használt karbon- és éghajlati módszerek/eszközök feltérképezése (M1-78), vezető: AUA
5.2. tevékenység: Közös módszertan kidolgozása a mezőgazdasági üzemek éghajlati értékelésének elvégzésére (M1-M46), Vezető: WUR
5.3. tevékenység: Monitoring, jelentéstétel, monitoring folyamat kidolgozása az üvegházhatású gázok csökkentésének számszerűsítése érdekében (M6-M46), Vezető: IDELE
5.4. tevékenység: Közös üvegházgáz-csökkentési iránymutatás kidolgozása (M6-M84), Vezető: FIBL
5.5. tevékenység: Közös iránymutatás kidolgozása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról (M6-M84), Vezető: ARVALIS
Vezető partner: WR

A WP4 célkitűzései a következők: (1) 10 élő laboratóriumban (Living Labs - LL) a gazdálkodókkal közösen rendszerszintű, intelligens éghajlatváltozási megoldások létrehozása, (2) az LL által használt elvek és eszközök elérhetővé tétele a szakemberek számára, a használatukban részt vevő személyek által szerzett tapasztalatokon keresztül, valamint (3) ajánlások kidolgozása a jövőbeni partnerségek számára a CSF innovációjában és elfogadásában való részvételre. A Climate Smart megoldások lehetnek technikai és társadalmi innovációk is. Tíz partner fog élő laboratóriumot működtetni az országában, mindegyikben egy-egy személy felelős az élő laboratórium elősegítéséért, egy másik pedig a nyomon követésért.

Tevékenységek:

4.1. tevékenység: Az élő laboratóriumok támogatása egy gyakorlati közösségben (Community of Practice) (M1-M72), vezető: WR
4.2. tevékenység: A helyzet és a feltételek elemzése és az élő laboratóriumoklétrehozása (M6-M16), vezető: UAL
4.3. tevékenység: Az élő laboratóriumok működtetése (M13-M72), vezető: WR
4.4. tevékenység: Az élő laboratóriumok monitoringja és értékelése (M13-M74), vezető: ILVO
4.5. tevékenység: Integrált értékelés a méretnövelésre és a jövőbeli partnerségekre vonatkozó ajánlásokhoz (M60-M84), Vezető: UAL
Vezető partner: Teagasc

Ez a munkacsomag a 27 partnerországban akár 4500 magas színvonalú bemutató rendezvényt is támogat, ami azt eredményezi, hogy az uniós gazdálkodók egyre nagyobb számban alkalmazzák az intelligens klímagazdálkodási megközelítéseket. A WP3 hat éves demókampányt fog támogatni; előmozdítja a többszereplős megközelítést; és segíti a projekt szereplőinek folyamatos tanulását a demóesemények megvalósítása során. A bemutató tevékenységek minden gazdálkodó számára elérhetőek lesznek, és bemutatják a beépített megoldásokat (a fogadó gazdaságban), a megoldás végrehajtásának hatékonyságát, a járulékos előnyöket és hátrányokat.

Tevékenységek:

3.1. tevékenység Felkészülés a Climate Farm bemutató rendezvényekre (M1-M12), Vezető: TEAGASC
3.2. tevékenység: Éves Climate Farm demó kampányok támogatása és elősegítése (M13-M84), Vezető: AAC
3.3. tevékenység: Tanulás a klímagazdaság bemutató tevékenységeiből és azok folyamatos javítása (M13-M84), Vezető: WR
3.4. tevékenység: A Climate Farm bemutató rendezvények irányítása, koordinálása és nyomon követése (M13-M84), ólom: BIOS
3.5. tevékenység: A mezőgazdasági termelők és tanácsadók kapacitásának kiépítése az éghajlati farmok bemutató rendezvényeihez (M6 - M84), Vezető: EV ILVO
Vezető partner: CRPA

A WP2 célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozást figyelembe vevő mezőgazdaságra való áttérést egy 1500 PDF-hálózatban, 27 országban. A gazdaságok fenntarthatóságához három fő intézkedés vezet: 1) életképes és testre szabott alkalmazkodási és mérséklési intézkedési tervek kidolgozása, megvalósítása és nyomon követése; 2) az eredmények értékelése és validálása gazdaságok, országok és európai szinten; 3) a gazdálkodók és tanácsadók ökológiai átállásra való alkalmasságának növelése.

Tevékenységek:

2.1. tevékenység: A tevékenységek megtervezése (M6-M54), vezető partner: CRPA
2.2. tevékenység: Átültetés a gyakorlatba (M6-M72) vezető partner: Proagria
2.3. tevékenység: Monitoring, eredmények értékelése a gazdaságok szintjén (M25-M80) vezető partner:: ATB
2.4. tevékenység: Az eredmények konszolidálása európai szinten (M36-M84), vezető partner:: IDELE
2.5. tevékenység: Kapacitásépítés szaktanácsadók és gazdálkodók számára (M18-M84), vezető partner:: TeaGASC
Vezető partner: EV iLVO

A WP1 fő célkitűzései a demonstrációs gazdaságok hálózatának létrehozása és irányítása, valamint a tudáscsere és a kapacitásépítés dinamikus folyamatainak elősegítése és rögzítése az intelligens éghajlatváltozást támogató magatartásváltás támogatása érdekében. A ciklikus tervezési, nyomon követési és értékelési megközelítést követve a WP1 a nemzeti és európai hálózatirányítás és a CSF-hez kapcsolódó tudáscsere alapelveit fogja kidolgozni. Végül a WP1 a projekt belső képzési központjaként is működik majd, hogy támogassa a PDF-ek, NC-k és CFA-k kapacitásépítését.

Tevékenységek:

1.1.tevékenység: A hálózati menedzsment és tudáscsere (M1-M9)keretrendszerének kidolgozása, vezető partner: EV ILVO
1.2. tevékenység: A PDF hálózat konszolidációja, koordinációja és fenntarthatósága (M1-M84), vezető partner: BIOS
1.3. tevékenység: Tudáscsere szervezése nemzeti szinten (M6-M84),vezető partner: SZE
1.4. tevékenység: Tudáscsere szervezése EU szinten (M6-M84), vezető partner: WU
1.5. tevékenység: CFD képzési központ PDF-ek, NC-k és CFA-k számára(M12-M84), vezető partner: Consulai
1.6. tevékenység: A hálózatépítés és a tudáscsere folyamatainak megértése (M12-M84), vezető partner: EV Ilvo