Werkpakketten & Leveringsables

10 werkpakketten zijn hier om de Europese landbouwsector te trekken in de richting van klimaataanpassing en koolstofneutraliteit

Werkpakketten

Deliverables

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Lead: IDELE

Het doel is ervoor te zorgen dat de naleving van de ‘ethische vereisten’ in dit werkpakket wordt uiteengezet. Dit werkpakket bevat de ‘ethische vereisten’ waaraan het project moet voldoen.
Lead: IDELE

De WP9 groeit de activiteiten die zorgen voor een tijdige en kwaliteitsvolle levering van de resultaten van het project, voldoen aan de doelstellingen en voeden de verwachte effecten. De operationele doelstellingen zijn de volgende (1) het financiële en administratieve beheer van het project, (2) de coördinatie en monitoring van de voortgang van het project en de resultatenkwaliteit, (3) de dynamische planning en monitoring van het project, het herzien van het werk Plan in het perspectief om de verwachte effecten in het werkprogramma te bevorderen

Taken:

Taak 9.1: Administratief, logistiek, financieel beheer en periodieke rapportage (M1-M84), lead: idele
Taak 9.2: Projectactiviteiten, wetenschappelijke en technische voortgangsbewaking en impactcoördinatie (M1-M84), Lead: Idele
Taak 9.3: Dynamische planning en monitoring (M1-M84), lead: idele
Taak 9.4. Gegevensbeheerplan en data-interoperabiliteit (M01-M84), lead: BIOS
Lead: BIOS

Het hoofddoel is het plannen en implementeren van een gedetailleerde verspreiding, communicatie- en exploitatiestrategie om de opname van aanpassing en mitigatiemaatregelen (AMM's) van de klimaatverandering te versnellen bij beoefenaars, en het begrip in het 27 EU -klimaat Smart Akis en op het EU -niveau. WP8 bevat: 1) planning; 2) Implementatie en 3) capaciteitsopbouw om de projectoutput te verspreiden tussen partners en op nationaal en EU -niveau. Projectresultaten, tools en materialen-richtlijnen, EIP-AGRI-praktijk Abstracts, getuigenissen en trainingen worden opgeslagen in een online kennisreservoir.

Taken:

Taak 8.1: Plan voor verspreiding, exploitatie en communicatie (december) (M1-M84), lead: BIOS
Taak 8.2: Verspreiding en communicatieactiviteiten op projectniveau (M3-M84), lead: BIOS
Taak 8.3: Communicatie en verspreiding op nationaal niveau (M3-M84), Lead: IFJ
Taak 8.4: Online Knowledge Reservoir (M1-M84), leider: BIOS
Taak 8.5: Climate Farm Demo Final Training Toolbox (M24-M84), lead: idele
Lead: CONSULAI

Het belangrijkste doel van WP7 is om het project te koppelen aan eerdere, lopende en toekomstige EU -projecten, vlaggenschipinitiatieven en beleidsmakers (PIP's). De specifieke doelstellingen van WP7 zijn om (1) een netwerk van projecten, vlaggenschipinitiatieven en beleidsmakers (PIP's) te bouwen, kennis te delen en synergieën te ontwikkelen; (2) Deelnemen en gecoördineerde evenementen organiseren en beleidsstoringen produceren; (3) een nauwe samenwerking ontwikkelen met de twee zusterprojecten op Climate Smart Demo; (4) Ontwikkel een duurzaamheidsstrategie voor het netwerk.

Taken:

Taak 7.1: Projecten, initiatieven en beleid (PIP) Strategisch Plan (M01-M12), Lead: Consulai
Taak 7.2: het vormgeven van de PIPS-links, het voorbereiden en beoordelen van DAP's (M01-M84), Lead: Ifoam
Taak 7.3: Voorbereiding en deelname aan PIPS-activiteiten (M25-M82), Lood: Cons
Taak 7.4: Samenwerken met "Sister" Climate Smart Demo Projects (M12-M84), leider: Idele
Taak 7.5: Strategie voor de zelfvoorzieningsbaarheid van het netwerk (M61-M84), lead: consulai
Lead: CKIC

De doelstellingen van WP6 zijn om (1) het bewustzijn te analyseren en te vergroten van het belonen van mechanismen die beschikbaar zijn om de implementatie van AMP's in boerderijen te ondersteunen, (2) ter ondersteuning van capaciteitsopbouw voor demonstratie en gebruik van deze belonende mechanismen in het projectnetwerk, (3) Ontwikkel aanbevelingen voor EU en nationaal beleid over het op schaal van lonende mechanismen gebruiken als hefbomen voor transformatie. WP6 zal de behoeften van boeren, waardeketenactoren en financiers analyseren om capaciteitsopbouwhulpmiddelen en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.

Taken:

Taak 6.1: Planning en coördinatie (M1-M84), Lood: CKIC
Taak 6.2: Lonende mechanismen: Status van de kunst en begeleiding voor implementatie (M2-M36), Lead: EI
Taak 6.3: Beoordeling van de behoeften en uitdagingen van belanghebbenden (M2-M48), Lead: i4ce
Taak 6.4: Materiaal ontwikkelen van capaciteitsopbouw en ondersteunende demonstratie en innovatie (M13-M84), Lead: CKIC
Taak 6.5: Ontwikkeling van beleidsaanbevelingen van EU-niveau naar lokaal niveau (M24-M72), Lead: ELO
Lead: IDELE

De doelstellingen van WP5 zijn om (1) een geharmoniseerde koolstof- en milieubeoordelingsmethode uit te werken, (2) een monitoring-, rapportage- en verificatieproces ontwikkelen om de voortgang te meten, (3) een inventaris en beschrijving van de mitigatietechnieken te delen en te delen om GHG te verminderen Emissies en verhogen van de koolstofvastlegging, (4) bereiken een inventaris en een beschrijving van aanpassingstechnieken voor klimaatverandering. WP5 zal EU- en internationale expertise op het gebied van klimaatveranderingskwesties verzamelen die zijn aangepast aan boerderijcontexten voor het bouwen van een gemeenschappelijk kader dat wordt gebruikt in pilootboerderijen WP2 en tijdens demonstratie -activiteit (WP3).

Taken:

Taak 5.1: Inventaris/mapping van de bestaande koolstof- en klimaatmethoden/-hulpmiddelen die in de EU worden gebruikt (M1-78), lead: aua
Taak 5.2: Ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode voor het uitvoeren van klimaatbeoordelingen op boerderijen (M1-M46), Lead: Wur
Taak 5.3: een monitoring, rapportage, monitoringproces die BKG-reducties (M6-M46) kwantificeert, uitwerken: IDELE: Idele
Taak 5.4: Bouw een gemeenschappelijke richtlijn voor broeikasgassen (M6-M84), lead: fibl
Taak 5.5: Bouw een gemeenschappelijke richtlijn voor aanpassing aan de klimaatverandering (M6-M84), lead: arvalis
Lead: WR

De doelstellingen van WP4 zijn (1) om Systemic Climate Smart Solutions samen te creëren in 10 Living Labs (LL) met boeren, (2) om de principes en hulpmiddelen die door de LL worden gebruikt, beschikbaar te stellen door de geleerde lessen die van de mensen zijn geleerd die van de mensen zijn geleerd, betrokken bij het gebruik ervan en (3) aanbevelingen ontwikkelen voor toekomstige partnerschappen die zich bezighouden met innovatie en acceptatie van CSF. Klimaat slimme oplossingen kunnen zo goed technisch zijn als sociale innovaties. Tien partners zullen een LL in hun land runnen met één persoon die in elk verantwoordelijk is voor het faciliteren van de LL en een andere persoon voor monitoring.

Taken:

Taak 4.1: Ondersteuning van de Living Labs in A Community of Practice (M1-M72), Lead: WR
Taak 4.2: Analyses van situatie en voorwaarden en het opzetten van de Living Labs (M6-M16), lead: ual
Taak 4.3: Running the Living Labs (M13-M72), lead: WR
Taak 4.4: Monitoring en evaluatie van de Living Labs (M13-M74), Lead: Ilvo
Taak 4.5: Geïntegreerde beoordeling voor aanbevelingen voor schaal- en toekomstige partnerschappen (M60-M84), hoofd: UAL
Lead: TEAGASC

Deze WP zal de levering van maximaal 4.500 hoogwaardige demo-evenementen in de 27 partnerlanden ondersteunen, wat resulteert in een verhoogde toepassing van klimaat slimme landbouwbenaderingen door EU-boeren. WP3 zal zes jaarlijkse demo -campagnes ondersteunen; een multi-actorbenadering promoten; en helpen continu leren door projectactoren bij de levering van demo -evenementen. De demo-activiteiten zullen beschikbaar zijn voor alle boeren en zullen de opgenomen oplossingen (op de gastboerderij) demonstreren, de werkzaamheid van de implementatie van de oplossing, de co-voordelen en nadelen.

Taken:

Taak 3.1: Voorbereiding op Demo-evenementen voor klimaatboerderij (M1-M12), Lead: Teagasc
Taak 3.2: Ondersteuning en faciliteren van jaarlijkse demo-campagnes voor klimaatboerderij (M13-M84), hoofd: AAC
Taak 3.3: Leren van en continu verbetering van de demo-activiteiten van de klimaatboerderij (M13-M84), Lead: WR
Taak 3.4: Beheer, coördinatie en monitoring van demo-evenementen voor klimaatboerderij (M13-M84), Lead: BIOS
Taak 3.5: Bouw boer en adviseurcapaciteit voor demo -evenementen voor klimaatboerderij (M6 - M84), lead: ev ilvo
Lead: CRPA

WP2 wil de overgang naar een klimaat-smart landbouw vergemakkelijken in een netwerk van 1500 PDF's in 27 landen. Drie hoofdacties zullen leiden tot de duurzaamheid van boerderijen: 1) het opzetten, in de praktijk brengen en monitoren van haalbare en op maat gemaakte aanpassings- en mitigatiemaatregelenplannen (AMP's); 2) evaluatie en validatie van resultaten op landbouw-, land- en Europees niveau; 3) Bouw boer en adviseurcapaciteit naar de ecologische overgang.

Taken:

Taak 2.1: de activiteiten plannen (M6-M54), lead: CRPA
Taak 2.2: Lood in de praktijk (M6-M72): Proagria
Taak 2.3: Monitoring, resultaten evaluatie en validatie op landbouwniveau (M25-M80) voorsprong: ATB
Taak 2.4: Resultaten consolideren op Europees niveau (M36-M84), lead: idele
Taak 2.5: Capaciteitsopbouw voor adviseurs en boeren (M18-M84), Lead: Teagasc
Lead: EV ILVO

De hoofddoelstellingen van WP1 zijn het opzetten en beheren van het demonstratieboernetwerk en het faciliteren en vastleggen van dynamische processen van kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw ter ondersteuning van gedragsverandering naar klimaat smart farming (CSF). Na een cyclische planning-, monitoring- en evaluatiebenadering overal, zal WP1 principes opstellen voor nationaal en Europees netwerkbeheer en kennisuitwisseling op CSF. Ten slotte zal WP1 ook optreden als het interne trainingscentrum voor het project, ter ondersteuning van capaciteitsopbouw van PDF's, NCS en CFA's.

Taken:

Taak 1.1: raamwerk voor het inschakelen van netwerkbeheer en kennisuitwisseling (M1-M9), lead: ev ilvo
Taak 1.2: Consolidatie, coördinatie en duurzaamheid van het PDF-netwerk (M1-M84), lead: BIOS
Taak 1.3: Beheer van kennisuitwisseling op nationaal niveau (M6-M84), lead: SZE
Taak 1.4: Beheer van kennisuitwisseling op EU-niveau (M6-M84), lead: WU
Taak 1.5: Climate FarmDemo Training Centre for PDFS, NCS & CFAS (M12-M84), lead: consulai
Taak 1.6: Inzicht in processen van netwerken en kennisuitwisseling (M12-M84), lead: ev ilvo